YOKSULLAŞTIRMAK (TDK)

Yoksul duruma getirmek, fakirleştirmek.

Yoksullaştırmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı Y sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FAKİR Nedir?


1 . Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir."- F. R. Atay.
2 . Olması gerekenden az: "Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem."- M. Yesari.
3 . isim Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
4 . mecaz Zavallı, kimsesiz: "Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler."- H. Taner.
5 . isim, mecaz, eskimiş Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san: "Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım."- Şemsettin Sami.

FAKİRLEŞTİRMEK Nedir?

Yoksullaştırmak: "Bunların hepsini silip 'kez' kelimesini ısrarla kullanmak bir dili fakirleştirmek demektir."- B. Felek.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

YOKSUL Nedir?


1 . Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı: "Onu ... zavallı, yoksul çevresinde bırakıp gidebileceğini hiç düşünmüyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz: "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum."- M. Ş. Esendal.

A A I K K L L M O R S T U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Yoksullaştırmak,

14 Harfli Kelimeler

Yoksullaştırma,

13 Harfli Kelimeler

Koyulaştırmak,

12 Harfli Kelimeler

Koyulaştırma, Yoksullaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Koklaştırma, Soluklaşmak, Soyutlaşmak, Yoksullaşma,

10 Harfli Kelimeler

Kamarotluk, Koklatılma, Koltuklama, Koşullamak, Kotarılmak, Koyulaşmak, Kurtlaşmak, Kuşatılmak, Okullaşmak, Oluklaşmak, Soluklamak, Soluklaşma, Soyutlamak, Soyutlaşma, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Aksırtmak, Alıkoymak, Kayırtmak, Kaykıltma, Kırlaşmak, Kısaltmak, Kışlatmak, Kıtlaşmak, Klorlamak, Kolalayış, Korlaşmak, Korumalık, Koşturmak, Koşullama, Kotarılma, Koyulaşma, Koyultmak, Kullaşmak, Kumsallık, Kurmaylık, Kurtlaşma, Kuşatılma, Kutsallık, Mostralık, Okşamalık, Okullaşma, Oluklaşma, Oturmalık, Rastlayış, Ruslaşmak, Sarkıtmak, Sıklaşmak, Sırtlamak, Sokturmak, Soluklama, Soyutlama, Stoklamak, Toslaşmak, Ulaşılmak, Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Aksırmak, Aksırtma, Akşamlık, Aktarlık, Alıkoyma, Altmışar, Astarlık, Astırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Atıyorum, Ayıltmak, Ayırtmak, Aylaklık, Ayrılmak, Ayrışmak, Aysarlık, Aytışmak, Islatmak, Kalıtsal, Kalkışma, Karılmak, Karışmak, Karkamış, Karmalık, Karmaşık, Kartallı, Kartaloş, Kasılmak, Kastarlı, Katılmak, Katışmak, Katlayış, Kayırmak, Kayırtma, Kayıtmak, Kaykılma, Kaymaklı, Kaytarış, Kırklama,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Akortlu, Aksatış, Aksayış, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Almaşlı, Altışar, Arıtmak, Arkalık, Aromalı, Asılmak, Asmalık, Astarlı, Astırma, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Ataklık, Atılmak, Atışmak, Atlayış, Ayaklık, Ayartış, Ayıkmak, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Iklamak,

6 Harfli Kelimeler

Akarsu, Akışma, Akıtma, Akyurt, Alakok, Alaşım, Alaylı, Alaysı, Alışma, Altlık, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arayış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Asılma, Asmalı, Asyalı, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atılma, Atışma, Atomal, Ayaklı, Ayaksı, Ayarlı, Ayartı, Ayıkma, Ayılma, Ayırma, Iklama, Iramak, Irksal, Irktaş,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akkor, Akkuş, Aklık, Akmak, Akort, Aksak, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Alkol, Allık, Almak, Almaş, Almus, Altık, Altlı, Arkıt, Armut, Aroma, Artık, Artım, Artış, Artma, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astar, Astım, Aşlık, Aşmak, Atlas, Atmak, Atmık, Aylak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akor, Aksu, Akur, Akut, Alay, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Alto, Amal, Amor, Amut, Aort, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Arya, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alo, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kok, Kol, Kom, Kor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, Ay, La, Ok, Ol, Om, Ot, Oy, Ra, Su, Şu, Ta, Tu, Ur, Us, Ut, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.