Yoksullaştırmak

  1. [-i] Yoksul duruma getirmek, fakirleştirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Yoksullaştırmak kelimesi baş harfi y son harfi k olan bir kelime.Başında y sonunda k olan kelimenin birinci harfi y , ikinci harfi o , üçüncü harfi k , dördüncü harfi s , beşinci harfi u , altıncı harfi l , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı y sonu k olan 15 harfli kelime.