YOĞUNLULÖLÇÜM (TDK)

Sıvıların yoğunluğunu ölçme, dansimetri.

Yoğunlulölçüm kelimesi baş harfi Y son harfi M olan bir kelime. Başında Y sonunda M olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi Ü , onüçüncü harfi M . Başı Y sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DANS Nedir?

Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks: "Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur."- P. Safa.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

L L L M N O U U Y Ç Ö Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Oylumlu,

6 Harfli Kelimeler

Oğullu, Olumlu,

5 Harfli Kelimeler

Çoğul, Çoğun, Muylu, Olçum, Oylum, Ölçüm, Ölçün, Yoğun, Yollu, Yönlü,

4 Harfli Kelimeler

Çoğu, Mönü, Muço, Oğul, Onlu, Onum, Oyum, Oyun, Öçlü, Öğün, Ölçü, Ölüm, Uçlu, Uçun, Ulum, Uyum,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çul, Loğ, Nom, Ölü, Ulu, Umu, Yoğ, Yol, Yom, Yön, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ol, Om, On, Oy, Öç, Ön, Uç, Un, Üç, Ün, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.