YOĞUNLUKÖLÇER (TDK)

Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre.

Yoğunlukölçer kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı Y sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIR Nedir?


1 . Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: "Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."- .
2 . Çapı, boyutları büyük: "Ağır top. Ağır tank."- .
3 . Yoğun: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.
4 . Uyanılması güç, derin (uyku).
5 . Güç işiten, sağır.
6 . mecaz Değeri çok olan, gösterişli: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.
7 . mecaz Çetin, güç: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.
8 . mecaz Tehlikeli, korkulu, vahim.
9 . mecaz Sıkıntı veren, bunaltıcı.
10 . mecaz Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç. 1
1 . mecaz Ağırbaşlı, ciddi: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar. 1
2 . mecaz Keskin, boğucu (koku): "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay. 1
3 . Kısık, alçak: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı. 1
4 . mecaz Davranışları yavaş olan: "Ağır adam."- . 1
5 . mecaz Sindirimi güç (yiyecek): "Ağır bir yemek."- . 1
6 . isim, spor Ağır sıklet: "Yıllarca ağırda güreşti."- . 1
7 . zarf Yavaş: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DANS Nedir?

Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks: "Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur."- P. Safa.

DANSİMETRE Nedir?

Yoğunlukölçer.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

ÖZGÜL Nedir?

Bir türle ilgili, bir türe ilişkin.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

E K L L N O R U U Y Ç Ö Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yoğunlukölçer,

8 Harfli Kelimeler

Çoğulluk, Çoğunluk, Yoğunluk,

7 Harfli Kelimeler

Köroğlu, Kuloğlu, Oğulluk, Olurluk, Onurluk, Oyunluk,

6 Harfli Kelimeler

Çulluk, Eloğlu, Klorlu, Konçlu, Konulu, Kölçer, Kulunç, Kulyuç, Oğullu, Okullu, Oluklu, Onurlu, Oruçlu, Oyuklu, Yolluk,

5 Harfli Kelimeler

Çello, Çoğul, Çoğun, Çoklu, Çorlu, Çökel, Çörek, Çukur, Kollu, Kolye, Konur, Korun, Koyun, Kulle, Kulun, Kuron, Kurul, Kurye, Nurlu, Oluru, Onluk, Öğlen, Öğrek, Ölçek, Ölçer, Örnek, Reyon, Uçkun, Uçkur, Uğrun, Unluk, Uyluk, Uyruk, Yekun, Yoğun, Yokçu, Yollu, Yoluk,

4 Harfli Kelimeler

Çenk, Çoğu, Ekol, Klon, Klor, Koçu, Konç, Konu, Koru, Koyu, Köle, Köre, Kron, Kuğu, Kule, Kulu, Kuru, Kuyu, Noel, Oğul, Okçu, Okey, Okul, Okur, Oluk, Olur, Onlu, Onur, Oruç, Orun, Oyuk, Oyun, Öğle, Ökçe, Önel, Örek, Ören, Öyle, Renk, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çok, Çor, Çöl, Çul, Eko, Elk, Erk, Kel, Ker, Koç, Kol, Kor, Koy, Kör, Köy, Kul, Kur, Ley, Loğ, Lok, Lor, Lök, Ney, Nur, Ole, Öke, Örk, Rey, Rol, Run, Ulu, Yeğ, Yek, Yel, Yen, Yer, Yoğ, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Er, Ey, Ke, Le, Ne, Ok, Ol, On, Oy, Öç, Ön, Re, Uç, Un, Ur, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.