YOĞALTMAK (TDK)

Tüketmek: "Bu şehir yılda yirmi bin ton buğday yoğaltır."- .

Yoğaltmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞDAY Nedir?


1 . Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum): "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"- F. R. Atay.
2 . Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi.

ŞEHİR Nedir?

Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent.

TÜKETME Nedir?

Tüketmek işi: "Domuzun malı için can tüketmeye mi geldik dünyaya?"- R. H. Karay.

TÜKETMEK Nedir?


1 . Kullanarak, harcayarak yok etmek, bitirmek, yoğaltmak: "Titreyen elleri baş ucundaki sürahiye gide gele içindeki suyu tüketmişti."- E. E. Talu.
2 . Güçsüzleştirmek, bezdirmek.
3 . Yürüyerek aşmak, bitirmek.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

A A K L M O T Y Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yoğaltmak,

8 Harfli Kelimeler

Yoğalmak, Yoğaltma, Yoklatma,

7 Harfli Kelimeler

Kotlama, Otlamak, Oylamak, Yoğalma, Yoklama,

6 Harfli Kelimeler

Atomal, Kaloma, Oklama, Otamak, Otlama, Oylama, Taylak, Toyaka, Yağmak, Yaltak, Yatmak, Yolmak,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Almak, Atmak, Aylak, Aymak, Kalay, Kalma, Kalya, Katma, Kayma, Kolay, Koyma, Lokma, Makat, Makta, Malak, Malya, Matla, Oğlak, Olmak, Otama, Otlak, Oymak, Takla, Takma, Talak, Tomak, Yağma, Yakma, Yalak, Yamak, Yatak, Yatma, Yolak, Yolma,

4 Harfli Kelimeler

Ağma, Akma, Alay, Alma, Alto, Amal, Atak, Atma, Atol, Atom, Ayak, Ayal, Ayla, Ayma, Ayol, Kala, Kama, Kaya, Kola, Koma, Kota, Laka, Lama, Lata, Lota, Mala, Malt, Maya, Mayo, Moka, Mola, Olay, Olma, Olta, Otağ, Oyma, Taam, Taka, Talk, Taya,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Aka, Ala, Alo, Alt, Ama, Ata, Aya, Kal, Kam, Kat, Kay, Kol, Kom, Kot, Koy, Lak, Lam, Loğ, Lok, Lot, Mal, Mat, Oma, Oya, Tak, Tal, Tam, Tay, Tok, Tol, Toy, Yağ, Yak, Yal, Yat, Yoğ, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, At, Ay, La, Ok, Ol, Om, Ot, Oy, Ta, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.