YİVAÇAR (TDK)

Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta.

Yivaçar kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi İ , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ç , altıncı harfi A , yedinci harfi R . Başı Y sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BORU Nedir?


1 . Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir: "Soba borusu kazanın içinden geçerdi."- N. Cumalı.
2 . Borazan: "Ankara'da ilk sabah boru sesinden uyandım."- R. E. Ünaydın.

ÇUBUK Nedir?


1 . Körpe dal: "Asma çubukları taze de duman yapıyor, duman kaçtı gözüme."- C. Uçuk.
2 . Değnek biçiminde ince, uzun ve sert olan şey: "Sıcak bir demir çubuktan niçin elini çekiyorsun?"- H. C. Yalçın.
3 . Tütün içmek için kullanılan uzun ağızlık: "Sabahtan başlar, akşama kadar çubuk içer."- M. Ş. Esendal.
4 . Kumaşta düz çizgi.
5 . denizcilik Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parçası.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

PAFTA Nedir?


1 . Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler üzerine yapılmış parselleme çizgilerinin bütünü.
2 . Yivaçar.
3 . Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi.
4 . Büyük benek, leke.

A A R V Y Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yivaçar,

5 Harfli Kelimeler

Ariya, Ayraç, Rayiç,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Araç, Arya, Avar, Ayar, Ayça, Ayva, Riya, Vira, Viya, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Ara, Ari, Aya, Çar, Çav, Çay, Çir, Çiy, Ray, Var, Vay, Yar, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ar, Av, Ay, İç, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.