YEZİT (TDK)


1 . Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz: "Kolay canı çıkar mı o yezidin?"- R. N. Güntekin.
2 . sıfat Hilekâr, sahtekâr.

Yezit kelimesi baş harfi Y son harfi T olan bir kelime. Başında Y sonunda T olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T . Başı Y sonu T olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NEFRET Nedir?


1 - Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.
2 - Tiksinme, tiksinti.

SAHTE Nedir?


1 . Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Uydurma.
3 . mecaz Yapmacık: "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı."- Ç. Altan.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YEZİDİ Nedir?


1 . Musul, Halep ve Bağdat bölgelerinde yaygın bulunan, Tanrı'nın iyiliği, şeytanın kötülüğü temsil ettiğine, Tanrı ile şeytan arasında sürekli bir tartışma olduğuna inanan bir mezhep.
2 . Bu mezhepten olan kimse.

E T Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Yezit,

4 Harfli Kelimeler

Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İye, Tez, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Et, Ey, İt, İz, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.