YETKİNLEŞTİRİLME (TDK)

Yetkinleştirilmek eylemi.

Yetkinleştirilme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi M , Başı Y sonu E olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YETKİNLEŞTİRİLMEK Nedir?

Yetkin duruma getirilmek.

E E E K L L M N R T T Y İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Eleştirmenlik, Etkinleştirme, Yenileştirmek, Yetiştirilmek,

12 Harfli Kelimeler

Eleştirilmek, İyileştirmek, Netleştirmek, Yenileştirme, Yetiştirilme,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirilme, Eleştirmeli, Etkileşimli, İlintilemek, İşletmenlik, İyileştirme, Kentlileşme, Netleştirme, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Titrekleşme, Yerleşilmek, Yerlileşmek, Yeşillenmek, Yetiştirmek, Yetkinleşme,

10 Harfli Kelimeler

Eklentiler, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, İlerletmek, İlintileme, İliştirmek, İşittirmek, İşkillenme, İşletilmek, İtiştirmek, Kilitlenme, Kilitletme, Niyetlilik, Şekillenme, Şeritlemek, Teneşirlik, Tetikleşme, Tilkileşme, Tiritlenme, Tiritleşme, Titreşimli, Yenileşmek, Yeniletmek, Yerleşilme, Yerlileşme, Yeşillenme, Yeterlilik, Yetişilmek, Yetiştirim, Yetiştirme, Yinelemeli, Yineletmek, Yitirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Emniyetli, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erteleniş, Erteletim, Erteleyiş, Eşeylilik, Eşitlemek, Eşitlenme, Etekleyiş, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, İlerlemek, İlerletme, İlerleyiş, İletilmek, İletişmek, İliklenme, İlikleyiş, İlişilmek, İlişkenli, İliştirme, İlkeleşme, İrileşmek, İşitilmek, İşittirme, İşletilme, İtelenmek, İtiştirme, İyileşmek, Kentleşme, Kilermeni, Kilitleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eleşkirt, Eleştiri, Ellenmek, Elleşmek, Elletmek, Enikleme, Entelekt, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlemeli, Eşlenmek, Eştirmek, Etiketli, Etkileme, Etlenmek, Ettirmek, Eylemlik, İkilemli, İkilenme, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İkitelli, İlerleme, İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlikleme, İlişilme, İnekleme, İnletmek, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İşlemeli, İşlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Elitlik, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Elletme, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Emniyet, Enlilik, Erillik, Erinlik, Erinmek, Erişkin, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşitlik, Eşkinli, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Ettirme, Eyitmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Eliyle, Elleme, Emekli, Enemek, Enişte, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Eriyik, Eriyiş, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etiket, Etilen, Etkili, Etkime, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Eylem, İkili, İklim, İleri, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşey, Eşik, Eşit, Eşli,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Ley, Lim, Lir, Men, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Ney, Nim, Niş, Ret, Rey, Şek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.