YETKİLENDİRMEK (TDK)

Birini yetkili kılmak.

Yetkilendirmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Y sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KILMA Nedir?

Kılmak işi.

KILMAK Nedir?


1 - "Etmek", "yapmak" anlamında yardımcı eylem olarak kullanılır.
2 - (Namaz için) Yerine getirmek.

YETKİLİ Nedir?


1 . Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar: "Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu."- T. Buğra.
2 . eskimiş Mezun.

D E E E K K L M N R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Yetkilendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Yetkilendirme,

11 Harfli Kelimeler

Derinletmek,

10 Harfli Kelimeler

Denetilmek, Derinletme, Dertlenmek, Direnilmek, Direnlemek, Etkilenmek, Kertikleme, Kredilemek, Tirildemek, Yedirilmek, Yeniletmek, Yerindelik, Yineletmek,

9 Harfli Kelimeler

Delirtmek, Denetilme, Denetimli, Deneyimli, Denklemek, Derlenmek, Derletmek, Dertlenme, Dikeltmek, Diklenmek, Diktirmek, Dinletmek, Direnilme, Direnleme, Diriltmek, Edinilmek, Emniyetli, Eniklemek, Eritilmek, Erketelik, Etkilemek, Etkilenme, İkilenmek, İkiletmek, İndirtmek, İneklemek, İrdelemek, İrkiltmek, İteklemek, İtelenmek, Kertilmek, Kilermeni, Kirlenmek, Kirletmek, Kredileme, Medenilik, Medeniyet, Nitelemek, Renklemek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delirtme, Deneklik, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Derilmek, Derinlik, Derlemek, Derlenme, Derletme, Dikelmek, Dikeltme, Dikenlik, Dikeylik, Dikilmek, Diklenme, Dikmelik, Diktirme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Direklik, Direnmek, Diretmek, Dirilmek, Diriltme, Ditilmek, Edinilme, Edirneli, Eklenmek, Ekletmek, Ektirmek, Elektrik, Endirekt, Enikleme, Erdenlik,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Demetli, Deminki, Demirli, Denemek, Denetim, Denetme, Deneyim, Deneyli, Denilme, Denklem, Denklik, Derilme, Derinti, Derleme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Dinleti, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Diretme, Dirilme, Ditilme, Edilmek, Edinmek, Edremit, Ekilmek, Ekinlik, Eklemek, Eklenme, Eklenti,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Dikine, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dimnit, Dineri, Dinmek, Direkt, Direme, Dirlik, Ditmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edinti, Edirne, Ekenek, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Deney, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Deyim, Dikel, Diken, Dikey, Dikim, Dikit, Dikme, Dikte, Dilek, Dilim, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Direy, Diril, Dirim, Ditme, Diyet, Ekili, Eklem, Ekler,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Deyi, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Diye, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, İye, İyi, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Ley, Lim, Lir, Men, Met, Mey, Mil, Mir, Mit,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Et, Ey, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.