YETKİLENDİRİLME (TDK)

Yetkilendirilmek eylemi.

Yetkilendirilme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E . Başı Y sonu E olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YETKİLENDİRİLMEK Nedir?

Yetkili duruma getirilmek.

D E E E K L L M N R T Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yetkilendirme,

12 Harfli Kelimeler

Denetimlilik, Deneyimlilik, Dertlenilmek, Tellendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Delirtilmek, Derinletmek, Derletilmek, Dertlenilme, Dinletilmek, Edirnelilik, İlintilemek, Tellendirme,

10 Harfli Kelimeler

Delilenmek, Delirtilme, Denetilmek, Derinletme, Derinlikli, Derletilme, Dertlenmek, Diktirilme, Dinletilme, Direnilmek, Direnlemek, Eklentiler, Erdemlilik, İlerletmek, İlintileme, İndirilmek, Kilitlenme, Niyetlilik, Tirildemek, Yedirilmek, Yeldirmeli, Yeniletmek, Yerindelik, Yeterlilik, Yinelemeli, Yineletmek, Yitirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Delilenme, Delirtmek, Denetilme, Denetimli, Deneyimli, Derlenmek, Derletmek, Dertlenme, Dertlilik, Dillenmek, Dinletmek, Direnilme, Direnleme, Diriltmek, Edinilmek, Emniyetli, Eritilmek, Etkilenme, İlerlemek, İlerletme, İletilmek, İliklenme, İndirilme, İndirtmek, İrdelemek, İtelenmek, Kilermeni, Kilitleme, Kimileyin, Kiremitli, Kredileme, Medenilik, Medeniyet, Mililitre, Nikelleme, Nitelemek, Nitelikli, Tellenmek, Tirelemek, Tirildeme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delirtme, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Derlemek, Derlenme, Derletme, Dikeltme, Diklenme, Diktirme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Direnmek, Diretmek, Dirilmek, Diriltme, Dirimlik, Ditilmek, Edinilme, Edirneli, Eklemeli, Ellenmek, Elletmek, Endirekt, Enikleme, Erdenlik, Eritilme, Etkileme, Etlenmek, Eylemlik, İkilemli,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Demetli, Deminki, Demirli, Denemek, Denetim, Denetme, Deneyim, Deneyli, Denilme, Denklem, Derilme, Derinti, Derleme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinim, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Dinleti, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Diretme, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Ditilme, Edilmek, Edinmek, Edremit, Eklemli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Dikili, Dikine, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dimnit, Dineri, Dinmek, Direkt, Direme, Dirlik, Ditmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edinti, Edirne, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Eldeli, Elemek, Elemli, Elenme, Elenti,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Deney, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Deyim, Dikel, Diken, Dikey, Dikim, Dikit, Dikme, Dikte, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Direy, Diril, Dirim, Ditme, Diyet, Ekili,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Deyi, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Diye, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Ley, Lim, Lir, Men, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Nem, Net,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Et, Ey, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.