YETKİLENDİRİLİŞ (TDK)

Yetkilendirilmek eylemi ya da biçimi.

Yetkilendiriliş kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YETKİLENDİRİLMEK Nedir?

Yetkili duruma getirilmek.

D E E K L L N R T Y İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Edirnelilik,

10 Harfli Kelimeler

Derinlikli, Niyetlilik, Teneşirlik, Yerindelik, Yeterlilik,

9 Harfli Kelimeler

Dertleniş, Dertlilik, Eriştelik, Eşeylilik, İlerleyiş, İlikleyiş, İlişkenli, Niteleyiş, Nitelikli,

8 Harfli Kelimeler

Denlilik, Derinlik, Derleniş, Derleyiş, Derneşik, Dikleniş, Dilleniş, Dinleyiş, Direşken, Dişillik, Dişlilik, Edirneli, Eleşkirt, Eleştiri, Endirekt, Endişeli, Erdenlik, İkitelli, İletiliş, İlintili, İlişikli, İlişkili, İniltili, İşlerlik, İyilikle, Liderlik, Likidite, Litrelik, Şenlikli, Şiiriyet, Şirinlik, Terleyiş, Yelkenli, Yelteniş, Yerleşik, Yeşillik, Yeterlik, Yetişkin,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Deliriş, Deneyiş, Deneyli, Derinti, Derişik, Dikeliş, Dikenli, Dikiliş, Dikişli, Dileniş, Diliniş, Dinleti, Direkli, Direniş, Diretiş, Dirilik, Diriliş, Dişilik, Eklenti, Elitlik, Ellişer, Eltilik, Enlilik, Erillik, Erinlik, Erişkin, Eşitlik, Eşkinli, Eşlenik, İdentik, İleride, İlerlek, İletken, İlişken, İlişkin, İlliyet, İndiriş, İnleyiş,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Derili, Derken, Dernek, Dertli, Dikili, Dikine, Dillek, Dineri, Direkt, Dirlik, Dişlek, Dişlik, Edinti, Edirne, Ekinti, Ekşili, Eldeli, Elenti, Eliyle, Endişe, Enişte, Erişte, Eriten, Eritiş, Eriyik, Eriyiş, Eşeyli, Etilen, Etkili, Etriye, Eyerli, İkindi, İkişer, İleniş, İletiş, İletki, İlikli, İlinek, İlinti,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Denek, Denet, Deney, Denli, Derik, Derin, Deşik, Deyiş, Dikel, Diken, Dikey, Dikiş, Dikit, Dikte, Dilek, Diliş, Dilli, Dinek, Diniş, Dinli, Direk, Diren, Direy, Diril, Dişil, Dişli, Diyet, Ekili, Ekler, Elden, Ellik, Ender, Entel, Erdek, Erden, Erken, Erkin, Erkli,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Deyi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dişi, Diye, Dren, Eder, Edik, Ekin, Ekli, Ekşi, Ekti, Elde, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Eriş, Erke, Erte,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, İye, İyi, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kin, Kir, Kit, Leş, Ley, Lir, Net, Ney, Niş, Ret, Rey, Şek, Şen, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Er, Eş, Et, Ey, İl, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.