YETKECİLİK (TDK)

Denetimsiz ve başına buyruk bir yönetim siyasası, °totalitarizm.

Yetkecilik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUYRUK Nedir?


1 . Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman.
2 . Egemenlik: "Birinin buyruğunda yaşamak."- .

DENETİMSİZ Nedir?

Denetlenmiş olmayan.

SİYA Nedir?

Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme.

SİYASA Nedir?

Politika: "Güdümlü siyasanın kurbanı olmuş kimi değerli yazarların ivecen yargısı rol oynamıştır."- S. İleri.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

C E E K K L T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ektilik, Eteklik, Tekelci, Yetkeli, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Etkili, İkitek, İletki, İlkeci, İyelik, Keleci, Kelkit, Lekeci, Teklik, Telcik, Yeltek,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Ekici, Ekili, Elcik, Etlik, İleti, İtlik, İyice, Kelek, Kelik, Kilit, Kitle, Likit, Tecil, Tekel, Tekil, Tekke, Tekli, Telek, Teyel, Tikel, Tilki, Yelek, Yetik, Yetke, Yetki, Yitik,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ekli, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İtki, Keke, Kele, Kete, Kile, Klik, Leke, Lice, Liet, Teke, Tike, Yeke, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ece, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, İye, İyi, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kit, Ley, Tek, Tel, Tik, Yek, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Et, Ey, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.