YETİŞTİRİCİLİK (TDK)

Yetiştirici olma durumu.

Yetiştiricilik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı Y sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

YETİŞTİRİCİ Nedir?

Üretici, müstahsil: "Tütün yetiştiricisi."- .

C E K L R T T Y İ İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Yetiştiricilik,

11 Harfli Kelimeler

Yetiştirici,

9 Harfli Kelimeler

İrkiltici,

8 Harfli Kelimeler

İticilik, Şiiriyet, Titreyiş,

7 Harfli Kelimeler

Eritici, Eşitlik, İkircil, İlerici, İletici, İrkiliş, Kilerci, Kirişli, Klişeci, Şekilci, Şeritli, Yetkili, Yitiriş,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ekşili, Eritiş, Eriyik, Eriyiş, Etkili, İkişer, İletiş, İletki, İlişik, İlişki, İlkeci, İrilik, İtiliş, İyelik, İyicil, İyilik, Kirtil, Şiilik, Şiirce, Şiirli, Şikeli, Şirket, Tecrit, Telcik, Teltik, Terlik, Teşkil, Teşrii, Teşrik, Titrek, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Cirit, Ekici, Ekili, Elcik, Ercik, Erciş, Erkli, Erlik, Eşlik, Etlik, İkici, İkili, İleri, İleti, İrice, İrite, İşkil, İşlek, İşlik, İşret, İtici, İtlik, İyice, Kerti, Kiler, Kilit, Kiril, Kiriş, Kirli, Kitle, Klişe, Likit, Liret, Lirik, Litre, Reşit, Şekil, Şerik, Şerit, Şilte,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecir, Ekli, Ekşi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Erik, Eril, Eriş, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İşli, İşte, İtiş, İtki, Kile, Kişi, Kreş, Lice, Liet, Şeci, Şeri, Şiir, Şike, Şile, Şilt, Şirk, Terk, Teşt,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kir, Kit, Leş, Ley, Lir, Ret, Rey, Şek, Şer, Şet, Şey, Şii, Tek, Tel, Ter, Tik, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Eş, Et, Ey, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.