YETERSİZLİK (TDK)

Yetersiz olma durumu, boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik: "Fakat yine ilk olarak düşünme yetersizliğini de sezmekteydi."- T. Buğra.

Yetersizlik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOŞLUK Nedir?


1 . Oyuk, çukur, kapanmamış yer.
2 . Kesinti, kopukluk.
3 . Boş geçen süre: "Bu boşluktan sıkılıyorum."- .
4 . Eksiklik, yoksunluk duygusu: "Nevin, içinde ucu bucağı kayıp bir boşluk duydu."- S. F. Abasıyanık.
5 . mecaz Yetersizlik: "O günden bugüne olanları hatırladıkça insan ister istemez bu türlü çabaların hiçliğini, boşluğunu düşünmek zorunda kalıyor."- R. H. Karay.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

EHLİ Nedir?

Evcil.

EHLİYET Nedir?


1 - Yeterlik, uzluk.
2 - Bir kimseye ilgililerce belirli bir konuda yeterli olduğunu belirtmek için verilen belge, ºehliyetname.
3 - Sürücü belgesi.

EHLİYETSİZ Nedir?


1 . Yetersiz.
2 . Ehliyeti olmayan.

EHLİYETSİZLİK Nedir?

Ehliyetsiz olma durumu, yetersizlik.

KİFAYET Nedir?


1 - Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme.
2 - Bir işi yapabilecek yetenekte olma yeterlik, °liyakat, °iktidar.

KİFAYETSİZ Nedir?

Yetersiz: "Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel / Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu / Bu derde düşmeden önce."- O. V. Kanık.

KİFAYETSİZLİK Nedir?

Yetersizlik: "Bir parça da karaciğer kifayetsizliği yardımıyla üzerime çöken ağır uykularda rüya görmek itiyadını kaybetmişimdir."- R. N. Güntekin.

SEZME Nedir?

Sezmek işi.

SEZMEK Nedir?


1 - Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, °hissetmek.
2 - Anlamak, fark etmek.

YETER Nedir?


1 . İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi.
2 . ünl. “Kâfi, yetişir, yeterli” anlamlarında bir söz.

YETERSİZ Nedir?


1 . Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.
2 . Eksiği olan, yetecek kadar olmayan.
3 . Gereken, istenen niteliği olmayan.
4 . Verimli olmayan.

YİNE Nedir?


1 . Yeniden, bir daha, tekrar, gene.
2 . Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.
3 . Buna rağmen, bununla birlikte.

E E K L R S T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yetersizlik,

9 Harfli Kelimeler

Seyreltik, Sterilize, Yersizlik,

8 Harfli Kelimeler

Ersizlik, Eziyetli, İskerlet, İskitler, Seyirlik, Terliksi, Terzilik, Yeterlik, Yetersiz, Yetkisiz, Yezitlik,

7 Harfli Kelimeler

Eksilti, Eristik, Erselik, Esirlik, Etkisiz, Eyersiz, İkizler, İrsiyet, İskelet, İstekli, İsterik, Kesirli, Lekesiz, Reislik, Sekizer, Sekizli, Sertlik, Sirkeli, Tekerli, Terslik, Tesirli, Tezkire, Tezkiye, Yeterli, Yetkeli, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Ekstre, Eriksi, Eriyik, Erksiz, Ertesi, Etkili, Etriye, Eyerli, Eziyet, İletki, İskele, İskete, İsteri, İyelik, Keseli, Kesret, Kestel, Kilise, Kirtil, Riskli, Rizeli, Sekili, Sekter, Serili, Seyrek, Seyret, Siktir, Steril, Teksir, Teleks, Telsiz, Terlik, Terzil, Tezlik, Yeltek, Yersel, Yersiz, Zeyrek, Zilyet,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Ekser, Eksiz, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzel, Esire, Eskil, Eskiz, Eslek, Esrik, Ester, Etlik, Etsel, Etsiz, İksir, İleri, İleti, İrite, İstek, İster, İtlik, İzlek, Keler, Keles, Keres, Keriz, Kerte, Kerti, Kesel, Keser, Kesir, Kesit, Kesre, Kiler, Kilis, Kilit, Kiliz,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Eyer, Ezel, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İris, İsli, İtki, Kele, Kere, Kese, Kete, Kile, Kils, Kist, Kriz,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, İye, İyi, Kel, Ker, Kes, Ket, Kez, Kil, Kir, Kit, Ley, Lir, Ret, Rey, Sek, Sel, Ser, Set, Sik, Sit, Siz, Ski, Tek, Tel, Ter, Tez, Tik, Tiz, Yek, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Et, Ey, İl, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.