YETENEKLİ (TDK)

Yeteneği olan, kabiliyetli: "Bu iki yetenekli lise hocasını üniversiteye doçent atadı."- H. Taner.

Yetenekli kelimesi baş harfi Y son harfi İ olan bir kelime. Başında Y sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı Y sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOÇENT Nedir?

Üniversitelerde profesörden önceki aşamada bulunan öğretim üyesi.

HOCA Nedir?


1 . Müslümanlıkta din görevlisi.
2 . Öğretmen: "Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim."- F. R. Atay.
3 . mecaz Akıl öğreten, öğüt veren kimse.
4 . eskimiş Medresede öğrenim gören sarıklı, cübbeli din adamı.

KABİL Nedir?

Olabilir, mümkün: "Ben onu bir göreyim, dedi, kabil mi?"- P. Safa.

KABİLİYET Nedir?

Yetenek.

KABİLİYETLİ Nedir?

Yetenekli.

LİSE Nedir?


1 . Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim: "Liseyi bitirince Avrupa'da tahsilini ben üzerime alırım."- R. H. Karay.
2 . Üç yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

ÜNİVERSİTE Nedir?

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu: "Avrupa'nın meşhur üniversitelerini sayar mısınız?"- F. R. Atay.

YETENEKLİ Nedir?

Yeteneği olan, kabiliyetli: "Bu iki yetenekli lise hocasını üniversiteye doçent atadı."- H. Taner.

E E E K L N T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yetenekli,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Eteneli, İletken, Kenetli, Tenkiye, Yeleken, Yetenek, Yetkeli,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Etilen, İlkten, İtenek, Kentli, Netlik, Teleke, Telkin, Teneke, Tenkil, Yekten, Yelken, Yeltek, Yetkin,

5 Harfli Kelimeler

Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Nikel, Nitel, Niyet, Tekel, Tekil, Tekin, Tekli, Tekne, Telek, Telin, Teyel, Tikel, Yelek, Yelin, Yenik, Yenli, Yetik, Yetke, Yetki,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlke, İnek, Kele, Kene, Kent, Kete, Kile, Leke, Liet, Link, Nite, Niye, Tein, Teke, Tike, Yeke, Yele, Yeni, Yeti, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, İye, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Ley, Net, Ney, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Yek, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, Ey, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.