YERSİZLİK (TDK)


1 . Yeri olmama veya yeri yeterli olmama durumu: "Yersizlikten eşyanın bir bölümü yığın olarak duruyor."- .
2 . mecaz Yerinde olmama durumu, uygunsuzluk.

Yersizlik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

UYGUNSUZ Nedir?


1 . Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz: "Uygunsuz dediğim vakalardan biri bir salon oyunu yüzünden çıkmıştır."- R. N. Güntekin.
2 . Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan: "Birtakım uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormuş."- H. Taner.

UYGUNSUZLUK Nedir?


1 . Yakışmayan davranış, uymazlık, yakışıksızlık: "Arkadaşlarının birçok yolsuzluklarını, uygunsuzluklarını hoş görmeye mecburdur."- R. N. Güntekin.
2 . Kötü durum, kötü davranış.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

YETERLİ Nedir?


1 . Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli.
2 . Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.
3 . Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan: "Yeterli çadırları var mı?"- M. Yesari.

YIĞIN Nedir?


1 . Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe: "Pencereden süzülen ılık bahar güneşi masayı dolduran kâğıt yığınları üstünde ağır ağır ilerliyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.

E K L R S Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yersizlik,

8 Harfli Kelimeler

Ersizlik, Seyirlik,

7 Harfli Kelimeler

Esirlik, İkizler, Kesirli, Reislik, Sekizli, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Eriksi, Eriyik, Erksiz, İyelik, Kilise, Riskli, Rizeli, Sekili, Serili, Yersiz,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksiz, Erkli, Erlik, Ersiz, Eskil, Eskiz, Esrik, İksir, İleri, İzlek, Keriz, Kesir, Kiler, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kiril, Kirli, Kizir, Lirik, Rekiz, Rezil, Sekil, Sekiz, Serik, Seyir, Silik, Silki, Sirke, Siyek, Siyer, Yerli, Yirik, Zeyil, Zikir,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elik, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İris, İsli, Kile, Kils, Kriz, Lise, Reis, Risk, Rize, Seki, Seri, Sezi, Sili, Sirk, Yeis, Zeki, Zerk, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, İye, İyi, Kel, Ker, Kes, Kez, Kil, Kir, Ley, Lir, Rey, Sek, Sel, Ser, Sik, Siz, Ski, Yek, Yel, Yer, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Ey, İl, İs, İz, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.