YERMELİ (TDK)

Yerici bir özelliği de bulunan (söz), pejoratif: "Moruk, herif, kopil, birer yermeli kelimedir."- .

Yermeli kelimesi baş harfi Y son harfi İ olan bir kelime. Başında Y sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı Y sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRER Nedir?

Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir: "Birer kalp bıraktılar bize kırık / Ömrümüzce gözyaşı döktürecek."- C. S. Tarancı.

HERİF Nedir?


1 . Güven vermeyen, aşağı görülen, bayağı kimse: "İki herif zavallıya abanıyorlar."- A. Rasim.
2 . teklifsiz konuşmada Adam: "Adamlar yüz kiloluk bir yükü tüy gibi kaldırırken hafif sıklet herifi kaldıramıyorlardı."- B. Felek.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KOPİL Nedir?


1 . Arsız sokak çocuğu: "Mahallenin kopilleri ellerinde fener, kapı kapı dolaşır para toplarlarmış."- R. Enis.
2 . Babası belli olmayan çocuk.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

PEJORATİF Nedir?

Küçümseyici, aşağılayıcı, kötüleyici, yerici, yermeli.

YERİCİ Nedir?

Yeren, yerme işini yapan: "Dürüstlük paravanasının altında yerici ve olumsuz bir akımın gelişme istidadı gösterdiğine dikkat çeker."- H. Taner.

YERMELİ Nedir?

Yerici bir özelliği de bulunan (söz), pejoratif: "Moruk, herif, kopil, birer yermeli kelimedir."- .

E E L M R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yerilme, Yermeli,

6 Harfli Kelimeler

Eyerli,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Eylem, Meyil, Remel, Remil, Rimel, Yelme, Yerel, Yerli, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emir, Eril, Erim, Erme, Eyer, İlme, Lime, Meri, Reel, Remi, Reye, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, Ley, Lim, Lir, Mey, Mil, Mir, Rey, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Ey, İl, İm, Le, Me, Mi, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.