YERLEŞTİRİLMEK (TDK)

Yerleştirme işine konu olmak: ""Başı omuzlarının arasına sanki boyunsuz yerleştirilmiş, tıkız bir köylü.""- .

Yerleştirilmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Y sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KÖYLÜ Nedir?


1 . Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan: "Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun / Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini."- Ö. B. Uşaklı.
2 . isim Köydeş: "Hasan benim köylümdür."- .
3 . isim Köy halkı: "Köylüleri, özellikle onları çok iyi tanıyordu."- T. Buğra.
4 . mecaz Kaba, anlayışsız: "Otomobilin içinden köylü kılıklı, tıknaz bir adam çıktı."- H. Taner.

OMUZ Nedir?

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

SANKİ Nedir?


1 . Farz edelim ki, güya.
2 . Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz: "Ne olur sanki, sen de gelsen?"- .
3 . Sözüm ona, sözde: "Hatta görünmez bir delikten biri sanki bakıyor."- R. H. Karay.

TIKIZ Nedir?


1 . Tıknaz: "İkisi de tıkız ve aynı boyda."- H. Taner.
2 . Çok sıkıştırılmaktan veya çok sıkı doldurulmaktan katılaşmış, sıkı: "Bu yastık pek tıkız olmuş."- .
3 . Yoğunluğu çok, katı: "Tıkız hamur."- .

YERLEŞTİRME Nedir?


1 . Yerleştirmek işi: "Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasi partiler kurulamaz."- Anayasa.
2 . Yurtlandırma, iskân.

E E E K L L M R R T Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Yerleştirilmek,

13 Harfli Kelimeler

Yerleştirilme,

12 Harfli Kelimeler

Eleştirilmek, Yerleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirilme, Eleştirmeli, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eriştirmek, İlerletmek, İşletilmek, Şeritlemek, Tilkileşme, Yerleşilme, Yerlileşme, Yeterlilik, Yetişilmek,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Erteleyiş, Eşeylilik, Eşitlemek, Etekleyiş, Etkileşim, Etkileşme, İlerlemek, İlerletme, İlerleyiş, İletilmek, İletişmek, İlkeleşme, İrileşmek, İşletilme, İyileşmek, Kilitleme, Kirişleme, Şeritleme, Şirretlik, Tirelemek, Yerleşmek, Yeşertmek, Yetişilme, Yetmişlik,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eleşkirt, Eleştiri, Elleşmek, Elletmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etkileme, Eylemlik, İkileşme, İkiletme, İlerleme, İletilme, İletişme, İlikleme, İrileşme, İrkiltme, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, İyileşme, Kelleşme, Kertilme, Kirletme, Litrelik, Metrelik, Milliyet, Şerirlik, Şeritler, Tekleşme, Tellemek, Terlemek, Terleyiş,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Elitlik, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Erillik, Erirlik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, Eyitmek, Eylemek, Eylemli, Eytişim, İkileme, İlerlek, İletmek, İlişmek, İlliyet, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İşleyim, İteleme, İtilmek, İtişmek, İtleşme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Eliyle, Elleme, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eriyik, Eriyiş, Erkete, Eşelek, Eşeyli, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İlmiye, İşemek, İşetme, İşitme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Eylem, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşret, İtlik, İtmek, Kelem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşey, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Eyer,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Ret, Rey, Şek, Şem, Şer, Şet, Şey, Şii, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.