YERLEŞTİRİLİŞ (TDK)

Yerleştirilmek eylemi ya da biçimi.

Yerleştiriliş kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YERLEŞTİRİLMEK Nedir?

Yerleştirme işine konu olmak: ""Başı omuzlarının arasına sanki boyunsuz yerleştirilmiş, tıkız bir köylü.""- .

E E L L R R T Y İ İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İlerleyiş,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, İletiliş, Şeritler, Şiiriyet, Terleyiş,

7 Harfli Kelimeler

Ellişer, İlliyet, İşletiş, İşleyiş, Şeritli, Teyelli, Treyler, Yeşerti, Yeşilli, Yeterli, Yitiriş,

6 Harfli Kelimeler

Eliyle, Erişte, Eritiş, Eriyiş, Eşeyli, Etriye, Eyerli, İletiş, İşitiş, İtiliş, Şeriye, Şiirli, Şirret, Teşrii, Yeleli,

5 Harfli Kelimeler

İleri, İleti, İllet, İrite, İşret, İşteş, Leyli, Liret, Litre, Reşit, Şerir, Şerit, Şilte, Şişli, Telli, Terli, Teşri, Teşyi, Teyel, Tirle, Tirşe, Yelli, Yerel, Yerli, Yeşil, Yeter,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elli, Elti, Eril, Eriş, Erte, Eşey, Eşit, Eşli, Eter, Etil, Etli, Eyer, İlle, İşli, İşte, İtiş, Liet, Reel, Reye, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Şişe, Tere, Tire, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İri, İti, İye, İyi, Leş, Ley, Lir, Ret, Rey, Şer, Şeş, Şet, Şey, Şii, Şiş, Tel, Ter, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Eş, Et, Ey, İl, İş, İt, Le, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.