YERLEŞTİRİŞ (TDK)

Yerleştirmek eylemi ya da biçimi.

Yerleştiriş kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YERLEŞTİRMEK Nedir?


1 . Yerleşmesini sağlamak: "Düven tahtasının altına çakmak taşlarını yerleştiriyordu."- C. Uçuk.
2 . Yerine koymak: "Dışarıdaki pencereden veriyor, bu da raflara yerleştiriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Tokat, şamar vurmak: "Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu."- P. Safa.
4 . mecaz Söz veya cevabı tam sırasında söylemek.

E E L R R T Y İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Şeritler, Terleyiş,

7 Harfli Kelimeler

İşletiş, İşleyiş, Şeritli, Treyler, Yeşerti, Yeterli,

6 Harfli Kelimeler

Erişte, Eritiş, Eriyiş, Eşeyli, Etriye, Eyerli, İletiş, Şeriye, Şirret, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

İleri, İleti, İrite, İşret, İşteş, Liret, Litre, Reşit, Şerir, Şerit, Şilte, Şişli, Terli, Teşri, Teşyi, Teyel, Tirle, Tirşe, Yerel, Yerli, Yeşil, Yeter,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Eril, Eriş, Erte, Eşey, Eşit, Eşli, Eter, Etil, Etli, Eyer, İşli, İşte, İtiş, Liet, Reel, Reye, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Şişe, Tere, Tire, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İri, İti, İye, İyi, Leş, Ley, Lir, Ret, Rey, Şer, Şeş, Şet, Şey, Şii, Şiş, Tel, Ter, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Eş, Et, Ey, İl, İş, İt, Le, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.