YERLEŞİKLİK (TDK)

Yerleşik olanın özelliği: "Toplumun siyasal açıdan, düzen açısından bir türlü yerleşiklik kazanamadığını görüyor."- S. İleri.

Yerleşiklik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SİYASAL Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, politik: "Bu inanç aynı yolun yolcusu olmak niteliğini yitirecek ve siyasal rekabete dönüşecektir"- M. C. Anday.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

YERLEŞİK Nedir?


1 . Belli bir yere yerleşmiş: "Onlar yerleşik toplumlar, herkesin yeri belli, öyle vırt zırt oradan oraya geçilemez."- A. İlhan.
2 . Bir yerin yerlisi olmuş, mütemekkin.
3 . mecaz Bir yerde varlığını sürekli olarak sürdürecek olan: "Ankara'daki yerleşik tiyatro sayısı altıya yükseldi."- .

YERLEŞİKLİK Nedir?

Yerleşik olanın özelliği: "Toplumun siyasal açıdan, düzen açısından bir türlü yerleşiklik kazanamadığını görüyor."- S. İleri.

E E K K L L R Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yerleşiklik,

9 Harfli Kelimeler

Ereklilik, Eşeylilik, İlerleyiş,

8 Harfli Kelimeler

Erklilik, İşleklik, İşlerlik, Keleşlik, Şekerlik, Şeriklik, Yerleşik, Yeşillik,

7 Harfli Kelimeler

Ekşilik, Eleklik, Ellişer, Eriklik, Erillik, Erkekli, Eşeklik, İlerlek, Şekerli, Şekilli, Yeşilli,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Eliyle, Eriyik, Eriyiş, Eşeyli, Eyerli, İkişer, İyelik, Kellik, Lekeli, Leşker, Leylek, Şeriye, Şikeli, Yeleli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Ellik, Erkek, Erkli, Erlik, Eşlek, Eşlik, İleri, İlkel, İşkil, İşlek, İşlik, Kekre, Kelek, Keler, Keleş, Kelik, Kelle, Kelli, Kerki, Keşik, Keşke, Keşki, Kiler, Killi, Kiril, Kiriş, Kirli, Klişe, Leyli, Lirik, Şekel, Şeker, Şekil, Şelek, Şerik, Yelek, Yelli, Yerel,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekşi, Elek, Elik, Elli, Erek, Erik, Eril, Eriş, Erke, Eşek, Eşey, Eşik, Eşli, Eyer, İlik, İlke, İlle, İşli, Keke, Kele, Kere, Kile, Kişi, Klik, Kreş, Leke, Reel, Reye, Şeri, Şiir, Şike, Şile, Şirk, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İye, İyi, Kek, Kel, Ker, Keş, Kik, Kil, Kir, Leş, Ley, Lir, Rey, Şek, Şer, Şey, Şii, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Eş, Ey, İl, İş, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.