YERİLMEK (TDK)

Yerme işine konu olmak, kötülenmek.

Yerilmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı Y sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

KÖTÜLENME Nedir?

Kötülenmek işi.

KÖTÜLENMEK Nedir?

Kötüleme işi yapılmak veya kötüleme işine konu olmak: "Ortak dostlara her fırsatta çekiştirilip kötülendiğim haberleri geldi."- R. Erduran.

YERME Nedir?

Yermek işi, zem: "Bir hikâyeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeye başladılar."- S. F. Abasıyanık.

E E K L M R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yerilmek,

7 Harfli Kelimeler

Kemerli, Yemekli, Yerilme, Yermeli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Erimek, Eyerli, Kelime, Kerime, Melike, Yelmek, Yemlik, Yermek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Eylem, İlmek, İmlek, İrkme, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kiler, Melek, Melik, Merek, Meyil, Remel, Remil, Rimel, Yelek, Yelme, Yemek, Yerel, Yerli, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eyer, İlke, İlme, Kele, Keme, Kere, Kile, Krem, Leke, Lime, Meke, Meri, Reel, Remi, Reye, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Ley, Lim, Lir, Mey, Mil, Mir, Rey, Yek, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Ey, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.