YERİLİŞ (TDK)

Yerilmek eylemi ya da biçimi.

Yeriliş kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YERİLMEK Nedir?

Yerme işine konu olmak, kötülenmek.

E L R Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Eriyiş,

5 Harfli Kelimeler

İleri, Yerli, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Eril, Eriş, Eşli, İşli, Şeri, Şiir, Şile,

3 Harfli Kelimeler

İle, İri, İye, İyi, Leş, Ley, Lir, Rey, Şer, Şey, Şii, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Eş, Ey, İl, İş, Le, Re, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.