YERGİSEL (TDK)

Yergi ile ilgili.

Yergisel kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı Y sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

YERGİ Nedir?

Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv, satir: "Bize okuduğu yergilerde onun şahsına dokunur bir şey yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

E E G L R S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Eyerli, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Esire, Gelir, Sergi, Seyir, Siyer, Yerel, Yergi, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Ergi, Eril, Eser, Esir, Esre, Eyer, Gele, Geri, Gres, Gril, Lise, Reel, Reis, Reye, Sele, Sere, Seri, Yeis, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Gri, İle, İrs, İye, Ley, Lig, Lir, Rey, Sel, Ser, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Es, Ey, Ge, İl, İs, Le, Re, Se, Si, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.