YEREYÖNELİM (TDK)

Bitkilerde kök ve sapların, yerçekimi etkisi ile belli bir doğrultu almaları özelliği, °jeotropizma.

Yereyönelim kelimesi baş harfi Y son harfi M olan bir kelime. Başında Y sonunda M olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi Ö , yedinci harfi N , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı Y sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

DOĞRULTU Nedir?


1 . Yön, istikamet: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda ... devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.
2 . Tutulan, izlenen yol.
3 . matematik Paralel olmayan iki sonsuz doğruyu birbirinden ayırt ettiren durum: "Düz gittiği veya geldiği düşünülen bir okun uzayda kalan izi, okun doğrultusunu gösterir."- .
4 . matematik Belli bir sonsuz doğrunun belirttiği tek yol, istikamet.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YERÇEKİMİ Nedir?

Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, °arz cazibesi.

E E E L M N R Y Y Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Neyleyim, Önerilme, Yenileme, Yineleme, Yöneylem,

7 Harfli Kelimeler

Yemenli, Yenilme, Yerilme, Yerinel, Yerinme, Yermeli, Yönelim, Yönelme, Yönleme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Erinme, Ermeni, Eyerli, Eyleme, İlenme, İnleme, Lineer, Nereli, Nereye, Ömerli, Önemli, Önerme, Önleme, Yeleme, Yemeni, Yerine,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Erime, Ermin, Eylem, İmren, Meyil, Minör, Neler, Nemli, Öneri, Önlem, Remel, Remil, Rimel, Yelin, Yelme, Yemin, Yenli, Yenme, Yerel, Yerey, Yerli, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, Eyer, İlme, İnme, Lime, Meni, Meri, Mine, Nere, Niye, Ölme, Önel, Önem, Ören, Örme, Öyle, Reel, Remi, Reye, Röle, Yele, Yeme, Yeni, Yine, Yöre,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, Ley, Lim, Lir, Men, Mey, Mil, Mir, Nem, Ney, Nim, Rey, Yel, Yem, Yen, Yer, Yön,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Ey, İl, İm, İn, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.