YERELLEŞTİRME (TDK)

Yerelleştirmek işi.

Yerelleştirme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı Y sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YERELLEŞTİRMEK Nedir?

Yerel duruma getirmek.

E E E E L L M R R T Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yerelleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Yerleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirel, Eleştirme, Erteleyiş, Eterleşme, Eyerletme, İlerletme, Şeritleme, Teyelleme,

8 Harfli Kelimeler

Erteleme, Eşitleme, Eşlemeli, Eterleme, Eyerleme, İlerleme, Şeritler, Terleyiş, Tireleme, Yerleşim, Yerleşme, Yeşertme, Yetmişer,

7 Harfli Kelimeler

Elleşme, Elletme, Ellişer, Eşeleme, Eştirme, Eylemli, İşletme, İteleme, İtleşme, Meriyet, Telleme, Temelli, Temriye, Terleme, Termiye, Teyelli, Treyler, Yelleme, Yerilme, Yermeli, Yeşerme, Yeşerti, Yeterli, Yetirme, Yetişme,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eletme, Eliyle, Elleme, Erişme, Erişte, Eritme, Eşeyli, Eşilme, Eşleme, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İletme, İşetme, İşleme, Millet, Şeriye, Şirret, Teleme, Teşmil, Yeleli, Yeleme, Yetmiş,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Erime, Ermiş, Eşlem, Eylem, İllet, İşeme, İşlem, İşret, Leyli, Liret, Litre, Meleş, Meret, Metil, Metre, Meyil, Milel, Remel, Remil, Reşit, Reşme, Rimel, Şerir, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte, Telem, Telli, Temel, Terim, Terli, Terme, Teşri, Teşyi, Teyel, Tirle, Tirşe, Yelli,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşey, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, Eyer, İlle, İlme, İşte, İtme, Liet, Lime, Meri, Mert, Meşe, Reel, Remi, Reye, Şeri, Şile, Şilt, Tere, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İye, Leş, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Ret, Rey, Şem, Şer, Şet, Şey, Tel, Tem, Ter, Tim, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.