YERELLEŞTİRİLMEK (TDK)

Yerel bir özellik kazandırılmak.

Yerelleştirilmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E , Başı Y sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

YEREL Nedir?


1 . Yöresel.
2 . gök bilimi Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan.
3 . tıp (***) Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal.

E E E E K L L L M R R T Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek,

13 Harfli Kelimeler

İlkelleştirme, Yerelleştirme, Yerleştirilme,

12 Harfli Kelimeler

Eleştirellik, Eleştirilmek, Yerleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirilme, Eleştirmeli, Yerelleşmek, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek,

10 Harfli Kelimeler

Eklemliler, Ekleştirme, Eleştirmek, Eriştirmek, Eterleşmek, Eyerletmek, Eylemlilik, İlerletmek, İlkelleşme, İşletilmek, Şeritlemek, Tekelleşme, Teyellemek, Tilkileşme, Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme, Yeterlilik, Yetişilmek,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Ertelemek, Erteleyiş, Eşeylilik, Eşitlemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etkileşim, Etkileşme, Eyerlemek, Eyerletme, İlerlemek, İlerletme, İlerleyiş, İletilmek, İletişmek, İlkeleşme, İrileşmek, İşletilme, İyileşmek, Kerteleme, Kilitleme, Kirişleme, Lekeletme, Leylekler, Şekerleme, Şeritleme, Şirretlik, Tekerleme, Terelelli, Teyelleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Elekleme, Eleşkirt, Eleştiri, Elleşmek, Elletmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Erteleme, Eşelemek, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Eyerleme, Eylemlik, İkileşme, İkiletme, İlerleme, İletilme, İletişme, İlikleme, İrileşme, İrkiltme, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, İyileşme, Kelleşme, Kertilme, Kirletme, Lekeleme, Litrelik, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Elitlik, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellilik, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Erillik, Erirlik, Erişmek, Eritmek, Eşeleme, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, Eyitmek, Eylemek, Eylemli, Eytişim, İkileme, İlerlek, İletmek, İlişmek, İlletli, İlliyet, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İşleyim, İteleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Eliyle, Elleme, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eriyik, Eriyiş, Erkete, Eşelek, Eşeyli, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İlmiye, İşemek, İşetme, İşitme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Eylem, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşret, İtlik, İtmek, Kelem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşey, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Eyer,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Ret, Rey, Şek, Şem, Şer, Şet, Şey, Şii, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.