YERELLEŞTİRİLME (TDK)

Yerelleştirilmek eylemi.

Yerelleştirilme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E . Başı Y sonu E olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YERELLEŞTİRİLMEK Nedir?

Yerel bir özellik kazandırılmak.

E E E E L L L M R R T Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yerelleştirme, Yerleştirilme,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirilme, Eleştirmeli, Yerleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Eriştirme, Erteleyiş, Eterleşme, Eyerletme, İlerletme, İlerleyiş, İşletilme, Şeritleme, Terelelli, Teyelleme, Yetişilme,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Erteleme, Eşitleme, Eşlemeli, Eterleme, Eyerleme, İlerleme, İletilme, İletişme, İrileşme, İşlemeli, İyileşme, Milliyet, Şeritler, Terleyiş, Tireleme, Yerleşim, Yerleşme, Yeşertme, Yetmişer, Yirmişer,

7 Harfli Kelimeler

Elleşme, Elletme, Ellişer, Eşeleme, Eştirme, Eylemli, Eytişim, İlletli, İlliyet, İşletme, İşleyim, İteleme, İtleşme, Meriyet, Meyilli, Rimelli, Şeritli, Telleme, Temelli, Temriye, Terleme, Termiye, Teyelli, Treyler, Yelleme, Yemişli, Yerilme, Yermeli, Yeşerme, Yeşerti, Yeşilli, Yeterli, Yetirme, Yetişim, Yetişme, Yitirme,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eletme, Eliyle, Elleme, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eriyiş, Eşeyli, Eşilme, Eşleme, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İletim, İletiş, İletme, İlişme, İlmiye, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, Millet, Şeriye, Şirret, Teleme, Teşmil, Teşrii, Yeleli, Yeleme, Yetmiş,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Erime, Ermiş, Eşlem, Eylem, İleri, İleti, İllet, İrite, İşeme, İşlem, İşret, Leyli, Limit, Liret, Litre, Meleş, Meret, Metil, Metre, Meyil, Milel, Milli, Milli, Mitil, Remel, Remil, Reşit, Reşme, Rimel, Ritim, Şerir, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte, Telem, Telli, Temel, Terim,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşey, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, Eyer, İlim, İlle, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, Liet, Lime, Meri, Mert, Meşe, Reel, Remi, Reye, Şeri, Şiir,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İri, İti, İye, İyi, Leş, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Ret, Rey, Şem, Şer, Şet, Şey, Şii, Tel, Tem, Ter, Tim, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.