YERBİLİMCİ (TDK)

Yerbilim uzmanı, °jeolog.

Yerbilimci kelimesi baş harfi Y son harfi İ olan bir kelime. Başında Y sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı Y sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

YERBİLİM Nedir?

Yeryuvarlağının yapısını, bileşimini, evrimini inceleyen bilim, °jeoloji.

B C E L M R Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bileyici,

7 Harfli Kelimeler

Bilimci, Bireyci, İlerici, Remilci,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Biyeli, İlmiye, İyicil, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Beril, Bilim, Bilir, Bilme, Bilye, Birci, Birey, Birim, Birli, Biyel, Cebir, Cemil, Cibre, Cimri, Cirim, Emici, İleri, İrice, İyice, Libre, Merci, Meyil, Recim, Remil, Rimel, Yemci, Yerli, Yirmi,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Bili, Biri, Biye, Celi, Cemi, Ecir, Elci, Elim, Emir, Eril, Erim, İbre, İlim, İlme, Lice, Lime, Meri, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bey, Bir, Bre, Cem, Cer, Cim, İle, İri, İye, İyi, Leb, Ley, Lim, Lir, Mey, Mil, Mir, Rey, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Em, Er, Ey, İl, İm, Le, Me, Mi, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.