YERÖZEKÇİLİK (TDK)

Yeryuvarlağını evrenin merkezi sayanların görüşü, °jeosantrizm.

Yerözekçilik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi Z , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

MERKEZİ Nedir?

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

SAYA Nedir?


1 . Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü.
2 . halk ağzında Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören.
3 . halk ağzında Yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer.
4 . halk ağzında Kadın giysisi.
5 . halk ağzında İş önlüğü: "Sırtına giymiş sıkma sayayı / Yedeğine almış ağca mayayı."- Halk türküsü.

E E K K L R Y Z Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çerkezköy, Çerkezlik, Erekçilik, Zeyreklik,

8 Harfli Kelimeler

Çerezlik, Çeyizlik, Çöreklik, Erkekçil, Kireçlik, Özerklik,

7 Harfli Kelimeler

Çeyizli, Çökelek, Eriklik, Erkekli, Eziklik, İçerlek, İkizler, Keçiler, Keçilik, Kireçli,

6 Harfli Kelimeler

Çerkez, Çeyrek, Elekçi, Eriyik, Eyerli, İçerik, İyelik, Keçeli, Klikçi, Kölçer, Ökçeli, Ökelik, Özelik, Rizeli, Zeyrek,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çeker, Çekik, Çelek, Çelik, Çerez, Çeyiz, Çilek, Çizer, Çizik, Çökek, Çökel, Çörek, Ekili, Ekler, Elçek, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Erzel, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, İzlek, Kekeç, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Keriz, Kerki, Kiler, Kiliz, Kireç, Kiril, Kirli, Kizir,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Çizi, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Erek, Erik, Eril, Erke, Eyer, Ezel, Ezik, İçel, İçki, İçli, İçre, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçe, Keçi, Keke, Kele, Kere, Kile, Klik, Köle, Köre, Kriz, Leçe, Leke, Ökçe, Örek, Öyle, Özek,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çiy, Çöl, Çöz, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İye, İyi, Kek, Kel, Ker, Kez, Kik, Kil, Kir, Kök, Kör, Köy, Köz, Ley, Lir, Lök, Öke, Örk, Öze, Rey, Yek, Yel, Yer, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Ey, İç, İl, İz, Ke, Ki, Le, Öç, Öz, Re, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.