YERÖZEKÇİL (TDK)

Yerin gözlem noktası olarak alınan merkeziyle ilgili, °jeosantrik.

Yerözekçil kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi Z , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L . Başı Y sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

GÖZLEM Nedir?


1 . Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır."- S. Birsel.
2 . İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3 . gök bilimi Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: "Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır."- .
4 . edebiyat Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5 . felsefe Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

MERKEZ Nedir?


1 . Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
2 . Bir işin öğretildiği yer: "Er eğitim merkezi."- .
3 . Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer: "İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Belirli bir yerin ortası: "Şehir merkezi."- .
5 . Polis karakolu: "Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim."- A. Gündüz.
6 . mecaz Biçim, tarz: "Çalışmaların, bu merkezdeyken durdurulması iyi olmadı."- .
7 . matematik Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
8 . matematik Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek: "Daire merkezi. Küre merkezi."- .

MERKEZİ Nedir?

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

E E K L R Y Z Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çerezlik,

7 Harfli Kelimeler

İçerlek, Keçiler,

6 Harfli Kelimeler

Çerkez, Çeyrek, Elekçi, Eyerli, Keçeli, Kölçer, Ökçeli, Özelik, Zeyrek,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çeker, Çelek, Çelik, Çerez, Çeyiz, Çilek, Çizer, Çökel, Çörek, Ekler, Elçek, Erkeç, Erkli, Erlik, Erzel, İçrek, İzlek, Keler, Keriz, Kiler, Kireç, Leçek, Lerze, Likör, Ölçek, Ölçer, Öreke, Özerk, Reçel, Rekiz, Rezil, Yeleç, Yelek, Yerel, Yerli, Zeker, Zeyil,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Erek, Erik, Eril, Erke, Eyer, Ezel, Ezik, İçel, İçre, İlçe, İlke, Keçe, Keçi, Kele, Kere, Kile, Köle, Köre, Kriz, Leçe, Leke, Ökçe, Örek, Öyle, Özek, Özel, Reel, Reye, Reze, Rize, Röle, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çiy, Çöl, Çöz, Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İye, Kel, Ker, Kez, Kil, Kir, Kör, Köy, Köz, Ley, Lir, Lök, Öke, Örk, Öze, Rey, Yek, Yel, Yer, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Ey, İç, İl, İz, Ke, Ki, Le, Öç, Öz, Re, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.