YERÇEKİMÖLÇER (TDK)

Çekimölçer, °gravimetre.

Yerçekimölçer kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı Y sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİM Nedir?


1 . Çekme işi.
2 . dil bilgisi Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradıkları değişiklikler, tasrif.
3 . fizik Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon: "Yer çekimi. Mıknatıs çekimi."- .
4 . sinema, TV (***) Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan.

ÇEKİMÖLÇER Nedir?


1 . Çekim kuvvetlerini ölçmeye yarayan araç.
2 . Yer yer değişen yer çekiminin tam ve gerçek değerini dikey olarak belirlemeye yarayan araç, gravimetre.

E E E K L M R R Y Ç Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çekimölçer,

9 Harfli Kelimeler

Çekiçleme, Çiçekleme, İçerlemek, Kireçleme,

8 Harfli Kelimeler

Çiylemek, Çömlekçi, İçerleme, Ölçermek, Yerilmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çiyleme, Çökelme, Çökerme, Çörekçi, Eylemek, İçerlek, İçermek, İçmeler, Keçiler, Kemerli, Körelme, Ölçerme, Örkleme, Yemekli, Yerilme, Yermeli,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çermik, Çeyrek, Çileme, Çimçek, Çömlek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Emekçi, Emekli, Erimek, Eyerli, Eyleme, İçerme, Keçeli, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kölçer, Meleke, Melike, Ökçeli, Ölçmek, Ömerli, Yeleme, Yelmek, Yemlik, Yermek,

5 Harfli Kelimeler

Çekçe, Çekel, Çekem, Çeker, Çekiç, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemçe, Çemiç, Çerçi, Çiçek, Çilek, Çimek, Çökel, Çökme, Çömçe, Çörek, Eklem, Ekler, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkli, Erlik, Ermek, Eylem, İçlem, İçmek, İçrek, İlmek, İmleç, İmlek,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeki, Çeri, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eyer, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlke, İlme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kere, Kile, Köle, Köre, Krem, Leçe,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çim, Çir, Çiy, Çöl, Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Kör, Köy, Ley, Lim, Lir, Lök, Meç, Mey, Mil, Mir, Öke, Örk, Rey, Yek, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Ey, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Öç, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.