YENİYETMELİK (TDK)

Çocuklukla yetişkinlik arasındaki dönem, ergenlik.

Yeniyetmelik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

ÇOCUKLU Nedir?

Çocuğu olan: "O da eski karısından iki veya üç çocuklu bir duldu."- F. R. Atay.

ÇOCUKLUK Nedir?


1 . Çocuk olma durumu: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.
2 . İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi: "Manasız çocukluk, tatsız gençlik, olgunluk çağına hazırlanmaktan başka nedir?"- A. Haşim.
3 . mecaz Çocukça davranış: "Onun nazını çekerek bütün çocukluklarına katlanıyorum."- A. H. Tanpınar.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

ERGEN Nedir?


1 . Döl verebilecek duruma gelmiş olan, erin, yeni yetme, akil baliğ, baliğ.
2 . Henüz evlenmemiş, bekâr.

ERGENLİK Nedir?


1 . Cinsel organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, büluğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem, yeni yetmelik, ergenlik çağı: "Amcası ona, çocukluk günlerinde de ergenliğinde de istemeden vermiştir."- T. Buğra.
2 . Çocukluk çağından yetişkinlik çağına geçen kimselerin yüzünde çıkan sivilceler.

YETİŞKİNLİK Nedir?

Yetişkin olma durumu: "Her insan, hayatının bütün evrelerinde, çocukluğunda, gençliğinde, yetişkinliğinde başarılı olmak ister."- .

E E E K L M N T Y Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yeniletmek, Yineletmek,

9 Harfli Kelimeler

Emniyetli, Etkilenme, İtelenmek, Nitelemek, Yeltenmek, Yenilemek, Yeniletme, Yetenekli, Yinelemek, Yineletme,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Etkileme, Etlenmek, İkilenme, İkiletme, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Neyleyim, Niteleme, Temkinli, Yeltenme, Yemenili, Yenileme, Yenilmek, Yetimlik, Yetinmek, Yineleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Emniyet, Eteneli, Etlenme, Eyitmek, Eylemek, İkileme, İlenmek, İletken, İletmek, İnilmek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtilmek, İtlenme, Kemiyet, Kenetli, Melinit, Metelik, Metilen, Metilik, Nitekim, Nitelik, Niyetli, Tekleme, Tenkiye, Yekinme, Yeleken, Yemekli, Yemenli, Yeminli, Yenilik, Yenilme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekinti, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Etilen, Etkili, Etkime, Eyitme, Eyleme, İkilem, İlenme, İletim, İletki, İletme, İlinek, İlkten, İlmiye, İnilme, İnleme, İnmeli, İtenek, İtilme, İyelik, Keleme, Kelime, Kement, Kentli, Linyit, Meleke, Melike, Meyyit, Mineli, Netlik, Tekmil, Teleke,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Eylem, İklim, İleti, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İtlik, İtmek, Kelem, Kenet, Keten, Kilim, Kilit, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Limit, Linet, Melek, Melik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İnme, İnti, İtki, İtme, Kele, Keme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Ley, Lim, Men, Met, Mey, Mil, Mit, Nem, Net, Ney, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin, Yek, Yel, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Et, Ey, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.