YENİLMEZLİK (TDK)

Yenik duruma düşmeme durumu: "Alman gücü ve İngiliz yenilmezliği!"- F. R. Atay.

Yenilmezlik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

İNGİLİZ Nedir?

İngiltere halkından olan kimse.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

YENİK Nedir?


1 . Bir hayvanın veya böceğin bir şeyi yiyerek onda bıraktığı iz: "Boynunda pire yenikleri vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenmiş, aşınmış: "Önümüzde sakat ve her tarafı yenik masacıklar duruyor."- R. H. Karay. Birleşik Sözler bit yeniği http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=bit yeniği&EskiSoz=yenik&GeriDon=2 güve yeniği http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=güve yeniği&EskiSoz=yenik&GeriDon=2 kurt yeniği http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kurt yeniği&EskiSoz=yenik&GeriDon=2 yenik (II) sıfat Savaş veya yarışmada yenilmiş, mağlup.

YENİLME Nedir?

Yenilmek işi.

YENİLMEZ Nedir?

Yenilgiye uğramayan, alt edilmeyen.

E E K L L M N Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yenilmezlik,

9 Harfli Kelimeler

İliklenme,

8 Harfli Kelimeler

Eylemlik, İkilenme, İlikleme, İzlenmek, Melezlik, Nemlilik, Yelkenli, Yemenili, Yemlikli, Yenilmek, Zeminlik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Elimine, Emzikli, Enlilik, Eylemli, Ezilmek, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek, İzlemek, İzlenim, İzlenme, Killeme, Menzile, Meyilli, Mezelik, Nezleli, Nikelli, Yekinme, Yemekli, Yemenli, Yeminli, Yenilik, Yenilme, Zeminli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Eliyle, Emekli, Ezilme, İkilem, İlenme, İlinek, İlmiye, İnilme, İnleme, İnmeli, İyelik, İzleme, Kelime, Kinizm, Lekeli, Leylek, Melike, Menzil, Mineli, Yeleli, Yelken, Yelmek, Yemeni, Yemlik, Yenmek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Enlem, Enzim, Eylem, Ezine, Ezmek, İklim, İlkel, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İzlek, İzlem, İznik, Kelem, Kelle, Kelli, Kilim, Kiliz, Killi, Kinli, Leyli, Liken, Melek, Melez, Melik, Meyil, Milel, Milli, Milli, Minik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enez, Enik, Enli, Ezel, Ezik, Ezme, İken, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İnek, İnik, İnme, İzin, Kele, Keme, Kene, Kile, Kimi, Leke, Lime, Link,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, İye, İyi, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kin, Ley, Lim, Men, Mey, Mil, Nem, Ney, Nim, Yek, Yel, Yem, Yen, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ey, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.