YENİLİKÇİLİK (TDK)

Yenilikçi olma durumu.

Yenilikçilik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

YENİLİKÇİ Nedir?

Yenilikten yana olan: "Yenilikçi bir yazar."- .

E K K L L N Y Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yenilikçilik,

9 Harfli Kelimeler

İlikçilik, İnekçilik, Yenilikçi,

8 Harfli Kelimeler

İçkinlik, İyilikçi, İyilikle,

7 Harfli Kelimeler

Çekinik, Çelikli, Çilekli, Ekinlik, Elçilik, Enlilik, İçlilik, İlençli, İneklik, Keçilik, Nikelli, Yenilik,

6 Harfli Kelimeler

Çileli, Çinili, İçelli, İçkili, İkilik, İlikçi, İlikli, İlinek, İnekçi, İyelik, İyilik, Kellik, Klikçi, Klinik,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çelik, Çilek, Çilli, Çinli, Ekili, Ellik, İçkin, İçlik, İkili, İlenç, İlkel, İlkin, Kelik, Kelli, Killi, Kinik, Kinli, Leyli, Liken, Nikel, Yelin, Yelli, Yenik, Yenli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Elçi, Elik, Elli, Enik, Enli, İçel, İçin, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İlle, İneç, İnek, İnik, Keçi, Kile, Klik, Linç, Link, Niye, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çiy, Elk, İki, İle, İlk, İnç, İni, İye, İyi, Kek, Kel, Kik, Kil, Kin, Ley, Ney, Yek, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Ey, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.