YENİLENİŞ (TDK)

Yenilenmek eylemi ya da biçimi.

Yenileniş kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YENİLENMEK Nedir?


1 . Bir şeyin yerine yenisi konulmak.
2 . Bir iş bir kez daha yapılmak, tekrarlanmak.
3 . mecaz Canlanmak: "Açlık gidecek, cehalet gidecek, benizler kanlanacak, tabiat yenilenecek, emir altına alınacaktı."- T. Buğra.

E E L N N Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yineleniş,

7 Harfli Kelimeler

İnleyiş, Yeniliş,

6 Harfli Kelimeler

Eşeyli, İleniş, Neşeli,

5 Harfli Kelimeler

Linin, Şilin, Yelin, Yenli, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Enli, Eşey, Eşli, İniş, İşli, Nene, Neşe, Nine, Niye, Şeni, Şile, Yele, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

İle, İni, İye, İyi, Leş, Ley, Ney, Niş, Şen, Şey, Şii, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Eş, Ey, İl, İn, İş, Le, Ne, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.