YEMENİCİLİK (TDK)


1 . Yemeni yapma işi.
2 . Yemeni alıp satma işi.

Yemenicilik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YEME Nedir?


1 . Yemek işi: "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yiyecek: "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."- .

YEMENİ Nedir?


1 . Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent: "Genç güzel aşçı kadının dört örgülü uzun saçları siyah bir yemeni ile örtülüydü."- A. Gündüz.
2 . eskimiş Bir tür hafif ve kaba ayakkabı: "Hacı, ayağından yemenisini çıkardı, arabadan uzattı."- M. Ş. Esendal.

C E E K L M N Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yemenicilik,

9 Harfli Kelimeler

Kimileyin, Yenicilik,

8 Harfli Kelimeler

Emicilik, İkilenme, İncelmek, Yelkenci, Yemcilik, Yemenici, Yemenili, Yenilmek,

7 Harfli Kelimeler

Elimine, Eylemci, İkileme, İkincil, İlenmek, İncelik, İncelme, İnilmek, İnlemek, İyicene, Kilimci, Minicik, Nicelik, Yekinme, Yemekli, Yemenli, Yeminli, Yenilik, Yenilme,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Ekinci, Emekli, Enlice, İkilem, İkinci, İlenme, İlinek, İlkeci, İlmiye, İnilme, İnleme, İnmeli, İyelik, İyicil, İyilik, Keleci, Kelime, Lekeci, Melike, Mineci, Mineli, Nemcil, Yelken, Yelmek, Yemeni, Yemlik, Yenice, Yenici, Yenmek,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cinli, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Enlem, Eylem, İkici, İkili, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İncik, İncil, İnmek, İyice, Kelem, Kilim, Kinci, Kinli, Liken, Melce, Melek, Melik, Meyil, Minik, Nemli, Nicel, Nikel, Yelek,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cenk, Ecel, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnce, İnci, İnek, İnik, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Kimi, Leke, Lice, Lime, Link,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, İye, İyi, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Ley, Lim, Men, Mey, Mil, Nem, Ney, Nim, Yek, Yel, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, Ey, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.