YELLOZLUK (TDK)

Ahlaksızlık, hafifmeşreplik.

Yellozluk kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi O , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

AHLAKSIZ Nedir?


1 . Ahlak kurallarına uymayan.
2 . mecaz Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz: "O ahlaksız insanların arasında bu çocuk nasıl rahat eder."- P. Safa.

AHLAKSIZLIK Nedir?


1 . Ahlaksız olma durumu.
2 . Ahlak kurallarına uymama, ahlaksızca davranış.

HAFİ Nedir?

Gizli, saklı.

HAFİF Nedir?


1 . Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
2 . Güç veya yorucu olmayan, kolay: "Hafif bir iş."- .
3 . Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa: "Hafif bir kadın."- .
4 . Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek): "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi."- S. F. Abasıyanık.
5 . Kalınlığı veya yoğunluğu az olan: "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi."- M. Ş. Esendal.
6 . Etkisi az olan, sert karşıtı: "Hafif bir içki."- .
7 . Önemli olmayan: "Hafif bir ceza."- .
8 . Çabuk uyanılan (uyku): "Uykusu çok hafiftir."- .
9 . Çok dik olmayan (sırt, yokuş): "Hafif bir meyilden indik."- H. R. Gürpınar.
10 . Gücü az olan, belli belirsiz: "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı."- R. N. Güntekin. 1
1 . Sıkıntısız, ferah, rahat: "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."- .

HAFİFMEŞREP Nedir?

Davranışları, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına uymayan (kadın).

E K L L L O U Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yelloz, Yolluk, Yozluk,

5 Harfli Kelimeler

Kollu, Kolye, Kulle, Kuzey, Yollu, Yoluk,

4 Harfli Kelimeler

Ekol, Koyu, Kule, Okey, Okul, Oluk, Oyuk,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Kel, Kez, Kol, Koy, Koz, Kul, Kuz, Ley, Lok, Ole, Uzo, Yek, Yel, Yok, Yol, Yoz,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Ey, Ke, Le, Ok, Ol, Oy, Uz, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.