YELKOVANGİLLER (TDK)

Kuşlar sınıfının, fırtına kuşları takımından bir familya.

Yelkovangiller kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı Y sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

FIRTINA Nedir?


1 . Rüzgâr çizelgesinde hızı 34-
40 deniz mili olan ve kuvveti
8 ile gösterilen, yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr.
2 . Bu rüzgârın denizde veya kum çöllerinde yarattığı dalgalanma: "Dalgadan kimsenin eli tahlisiyeye değmeden bereket fırtına dindi."- B. Felek.
3 . mecaz Güç atlatılan kötü durum: "Fırtınanın yaklaştığını anladığı hâlde anlamamış görünüyor, şarkısını mırıldanıyordu."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Karşıt düşünce veya durumların yarattığı karışıklık, sıkıntı: "Kâmuran'ın ağlamasının kalbimde uyandırdığı fırtınaya kendim de şaşıyorum."- H. E. Adıvar.
5 . coğrafya Saatteki hızı 70 mil olan rüzgâr.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A E E G K L L L N O R V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Yelkovangiller,

10 Harfli Kelimeler

Generallik, Kolagiller,

8 Harfli Kelimeler

Alegorik, Ergenlik, Genellik, Gevenlik, Klavyeli, Revakiye, Veronika, Yarenlik, Yaverlik, Yelkenli, Yelkovan, Yengelik,

7 Harfli Kelimeler

Alegori, Alengir, Allegro, Arkegon, Ekolali, Engelli, Evirgen, General, Gerekli, Gerilek, Gerilla, İlerlek, İllegal, Kenevir, Lalelik, Leylaki, Nakliye, Nargile, Organik, Verniye, Yalelli, Yerinel,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Alevli, Algler, Alivre, Alveol, Arkeen, Eliyle, Ergani, Erigen, Evliya, Eyerli, Galeri, Gayeli, Geleni, Genlik, Gevrek, Glikol, Kalevi, Kalori, Kalyon, Kaolin, Kareli, Karine, Kengel, Kenger, Kervan, Kevgir, Kinaye, Klavye, Kolera, Kongre, Koreli, Korgan, Kornea, Laleli, Legorn, Lekeli, Lenger, Levrek, Leylak,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Alevi, Alkil, Alkol, Alyon, Anele, Argon, Avene, Ayevi, Ekler, Ekran, Elgin, Ellik, Elvan, Enayi, Engel, Ergen, Ergin, Erika, Erkan, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Eroin, Evgin, Eviye, Evlek, Evlik, Evrak, Evren, Evrik, Eyvan, Gaile, Galon, Gayri, Gelen, Gelin, Gelir,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akil, Akli, Akne, Akor, Alev, Alil, Argo, Avro, Ayin, Ayni, Ayol, Ekin, Ekli, Ekol, Elan, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Enva, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erin, Erke, Evin, Evla, Evli, Evre, Eyer, Gale, Gali, Gani,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Alo, Ani, Ari, Ark, Ayn, Ege, Ego, Eke, Eko, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gen, Gol, Gri, İka, İla, İle, İlk, İye, Kal, Kan, Kar, Kav, Kay, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kol, Kor, Kov, Koy, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Av, Ay, Ek, El, En, Er, Ev, Ey, Ge, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ok, Ol, On, Oy, Ra, Re, Ve, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.