YEKSAN (TDK)


1 . Düz.
2 . Bir, aynı düzeyde, eşit.

Yeksan kelimesi baş harfi Y son harfi N olan bir kelime. Başında Y sonunda N olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı Y sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

A E K N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yeksan,

5 Harfli Kelimeler

Kenya,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Akse, Esna, Kase, Sake, Saye, Sena,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ask, Ayn, Kan, Kas, Kay, Kes, Nas, Ney, Sak, San, Say, Sek, Sen, Yak, Yan, Yas, Yek, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, Ay, Ek, En, Es, Ey, Ke, Ne, Se, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.