YEDİRME (TDK)


1 . Yedirmek işi.
2 . Yağ, kireç ve kendirden yapılan, su borularını birbirine tutturmaya yarayan macun.

Yedirme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı Y sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BORU Nedir?


1 . Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir: "Soba borusu kazanın içinden geçerdi."- N. Cumalı.
2 . Borazan: "Ankara'da ilk sabah boru sesinden uyandım."- R. E. Ünaydın.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KENDİR Nedir?


1 . Kenevir.
2 . sıfat Kenevirden yapılmış.

KİREÇ Nedir?


1 . Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO): "Duvarlar kireç badanalı idi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kalsiyum hidroksit, Ca(OH).

MACUN Nedir?


1 . Hamur kıvamına getirilmiş madde.
2 . Boyacılıkta çatlak ve aralıkları kapamak, camcılıkta camları tutturmak için kullanılan hamur kıvamında karışım: "Cam macunu. Yağlı boya macunu."- .
3 . Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme: "Sakın anneme söylemeyin! Söylemezseniz size macun alırım."- O. V. Kanık.

TUTTURMA Nedir?

Tutturmak işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YEDİRMEK Nedir?


1 . Yemesini sağlamak.
2 . Ağzına yiyecek vermek, beslemek, karnını doyurmak: "Çocuğu yedirmek."- .
3 . Bir şeyi azar azar başka bir şeyin içine karıştırarak belli olmayacak duruma getirmek: "Yağı hamura yedirmek."- .
4 . Bir fazlalığı herhangi bir biçimde kullanmak: "Kumaşın fazlasını büzgüye yedirdi."- .
5 . (-e) Nefis, namus, şan, kibir vb. kavramlarla kullanıldığında yakıştırmak, yaraştırmak.
6 . (-e), mecaz Bir kimseye rüşvet vermek.

D E E M R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yedirme,

6 Harfli Kelimeler

Direme,

5 Harfli Kelimeler

Demir, Derme, Deyim, Direy, Erdem, Erime, Midye, Yedme, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Dere, Deri, Deyi, Diye, Eder, Edim, Emir, Erim, Erme, Eyer, Meri, Mide, Remi, Reye, Yedi, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Ede, Edi, İde, İye, Mey, Mir, Rey, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, Er, Ey, İm, Me, Mi, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.