YEDİRİLMEK (TDK)

Yedirme işi yapılmak: "Kendi sarsak ahlak değerlerine bağlı yaşamaktadır. Bu da ilginç bir eğretilemeyle romana yedirilir."- S. İleri.

Yedirilmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

EĞRETİ Nedir?


1 . Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat: "O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu."- A. İlhan.
2 . Takma: "Eğreti diş. Eğreti bacak."- .
3 . Belli belirsiz.
4 . Uyumsuz, yakışmamış.
5 . zarf İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış bir biçimde: "Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde."- Z. Selimoğlu.
6 . zarf Üstünkörü, ciddiye almadan: "Her işi eğreti yapar oldun, her işi ucundan tutar oldun."- S. Ayverdi.

EĞRETİLEME Nedir?


1 . Eğretilemek işi: "Kendi sarsak ahlak değerlerine bağlı yaşamaktadır. Bu da ilginç bir eğretilemeyle romana yedirilir."- S. İleri.
2 . edebiyat İstiare.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İLGİNÇ Nedir?

İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan: "Yöneticinin Karpiç gecelerine dair de ilginç anıları vardı."- Ç. Altan.

ROMAN Nedir?


1 . İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür: "Hikâyem tıpkı hayalî, hissî bir roman kadar gariptir diye başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu türde yazılmış eser.

SARSAK Nedir?


1 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle güçsüz kalarak vücudu titrer gibi sarsılan (kimse).
2 . Değişken, doğru dürüst olmayan: "Gittiği yerden habersiz, kendi sarsak ahlak değerlerine bağlı yaşamaktadır."- S. İleri.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

YAŞAMAK Nedir?


1 - Canlılığını, hayatını sürdürmek; sağ olmak.
2 - Varlığını sürdürmek.
3 - Oturmak, eğleşmek.
4 - Geçinmek.
5 - Herhangi bir durumda bulunmak ya da olmak.
6 - Sürmek, °devam etmek.
7 - Varlıklı, endişesiz, hoş vakit geçirmek, keyif sürmek.
8 - Keyfi yerine gelmek, mutlu olmak, işleri yolunda olmak.
9 - Bir durumu yaşar gibi olmak, bir durumla özdeşleşmek, duymak, hissetmek.

YEDİ Nedir?


1 . Altıdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 7, VII rakamlarının adı.
3 . sıfat Altıdan bir artık: "Yedi kalem."- .

YEDİRME Nedir?


1 . Yedirmek işi.
2 . Yağ, kireç ve kendirden yapılan, su borularını birbirine tutturmaya yarayan macun.

D E E K L M R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yedirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Yedirilme, Yeldirmek,

8 Harfli Kelimeler

Delirmek, Derilmek, Dirilmek, Midyelik, Yedilmek, Yedirmek, Yeldirme, Yerilmek,

7 Harfli Kelimeler

Delirme, Demirli, Derilme, Dikelme, Dikilme, Dilemek, Direkli, Diremek, Dirilme, Edilmek, Emirlik, Erdemli, İkileme, İleride, İrkilme, İyidere, Kederli, Kemerli, Kredili, Yedekli, Yediler, Yedilik, Yedilme, Yedirme, Yemekli, Yerilme, Yermeli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Dereli, Derili, Derlem, Dermek, Dileme, Dilmek, Direme, Dirlik, Edilme, Edimli, Ekilme, Emekli, Erimek, Eriyik, Eyerli, İkilem, İlmiye, İyelik, Kelime, Kerime, Likide, Melike, Yedili, Yedmek, Yelmek, Yemlik, Yermek,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demir, Demli, Derik, Derme, Deyim, Dikel, Dikey, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme, Direk, Direy, Diril, Dirim, Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erdek, Erdem, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Eylem, İklim, İleri, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrkme, İrmik, Keder,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dere, Deri, Derk, Deyi, Dimi, Diri, Diye, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eyer, İdil, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, Kedi, Kele,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, İye, İyi, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Ley, Lim, Lir, Mey, Mil, Mir, Rey, Yek, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Ey, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.