YEŞİLLENME (TDK)

Yeşillenmek işi.

Yeşillenme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı Y sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YEŞİLLENMEK Nedir?


1 . Yeşil duruma gelmek, yeşil olmak, yeşermek: "Hayat sanki yeniden doğar, ağaçlar yeşillenir."- A. Ş. Hisar.
2 . (-e), argo Birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek, sarkıntılık etmek: "Yanımızdaki kızlara yeşillendik."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . argo Başkasının malında gözü olmak, elde etmeye çalışmak.

E E E L L M N Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yeşillenme,

9 Harfli Kelimeler

Yenileşme,

8 Harfli Kelimeler

Eşlemeli, Yellenme, Yenileme, Yineleme,

7 Harfli Kelimeler

Ellenme, Elleşme, Eşlenme, Eylemli, İşlenme, Menşeli, Şenelme, Yelleme, Yemenli, Yemişen, Yenilme, Yenişme,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Elenme, Eliyle, Elleme, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Eyleme, İlenme, İnleme, İşleme, Neşeli, Neymiş, Yeleli, Yeleme, Yemeni,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Eşlem, Eylem, İşeme, İşlem, Leyli, Meleş, Menşe, Meşin, Meyil, Milel, Nemli, Şilem, Yelin, Yelli, Yelme, Yemin, Yemiş, Yenli, Yenme, Yeşil, Yeşim,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elli, Emel, Emen, Emin, Emiş, Enli, Eşey, Eşli, Eşme, İlle, İlme, İnme, Lime, Meni, Meşe, Mine, Neşe, Niye, Şeni, Şile, Yele, Yeme, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, Leş, Ley, Lim, Men, Mey, Mil, Nem, Ney, Nim, Niş, Şem, Şen, Şey, Yel, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Eş, Ey, İl, İm, İn, İş, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.