YEŞİLLENDİRME (TDK)

Yeşillendirmek işi.

Yeşillendirme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı Y sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YEŞİLLENDİRMEK Nedir?

Yeşillenme işini yaptırmak.

D E E E L L M N R Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Demirleyiş, Derinleşme, Neşredilme, Yeldirmeli, Yerleşilme, Yerlileşme, Yeşillenme, Yinelemeli,

9 Harfli Kelimeler

Delilenme, Deneyimli, Direnilme, Direnleme, Dirileşme, Erinleşme, İlerleyiş, Yedirilme, Yenilerde, Yenileşim, Yenileşme,

8 Harfli Kelimeler

Delişmen, Demleniş, Demleyiş, Denşirme, Derleniş, Derlenme, Derleyiş, Dilleniş, Dillenme, Dilleşme, Dinleyiş, Dişlenme, Edinilme, Edirneli, Endişeli, Erişilme, Eşlemeli, İlerleme, İrdeleme, İrileşme, İşlemeli, İyileşme, Mendilli, Meridyen, Şemdinli, Yediemin, Yeldirme, Yellenme, Yemenili, Yenileme, Yerleşim, Yerleşme, Yineleme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Deliriş, Delirme, Demirli, Deneyim, Deneyiş, Deneyli, Denilme, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Dileniş, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direnim, Direniş, Direnme, Direşme, Dirilme, Dişleme, Elimine, Ellenme, Elleşme, Ellişer, Erdemli, Eşlenme, Eylemli, İleride, İmreniş, İndirme, İnleyiş, İşlenme, İşleyim, İyidere, Menşeli, Meyilli, Rendeli,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Deneme, Dereli, Derili, Derlem, Dileme, Dineri, Direme, Dişeme, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Eldeli, Elemli, Elenme, Eliyle, Elleme, Endişe, Erinme, Erişim, Erişme, Eriyiş, Ermeni, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Eyerli, Eyleme, İleniş, İlenme, İlişme, İlmiye, İnilme, İnleme, İnmeli, İşleme, Lineer,

5 Harfli Kelimeler

Delil, Delme, Demin, Demir, Demli, Deney, Denim, Denli, Denme, Derin, Derme, Deşme, Deyim, Deyiş, Dilim, Diliş, Dilli, Dilme, Diniş, Dinli, Dinme, Diren, Direy, Diril, Dirim, Dişil, Dişli, Elden, Eleme, Ender, Eneme, Enlem, Erdem, Erden, Erime, Ermin, Ermiş, Eşlem, Eylem, İleri,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Deni, Dere, Deri, Deyi, Dimi, Dine, Dini, Diri, Dişi, Diye, Dren, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Elli, Emel, Emen, Emin, Emir, Emiş, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Eşey, Eşli, Eşme, Eyer, İdil, İlim, İlle, İlme,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, İde, İle, İni, İri, İye, İyi, Leş, Ley, Lim, Lir, Men, Mey, Mil, Mir, Nem, Ney, Nim, Niş, Rey, Şem, Şen, Şer, Şey, Şii, Yel, Yem, Yen, Yer,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Er, Eş, Ey, İl, İm, İn, İş, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.