YEĞLENMEK (TDK)

Yeğ tutulmak.

Yeğlenmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTULMA Nedir?


1 . Tutulmak işi, popülarite.
2 . Halk tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma, popülarite.
3 . gök bilimi Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görünmez duruma gelmesi olayı.

TUTULMAK Nedir?


1 . Tutma işi yapılmak veya tutma işine konu olmak: "Bir yazıhane kiralanmış, aylıkla bir otomobil tutulmuştu."- E. E. Talu.
2 . Ay ve güneş tutulma olayına uğramak.
3 . Ünlü olmak, meşhur olmak.
4 . Tutuk duruma gelmek.
5 . Bir organı işleyemez olmak: "Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu."- F. R. Atay.
6 . (-e) Birine tutkun olmak, sevmek.
7 . (-e) Bir işe veya birine canı sıkılmak: "Sen filozof geçinen ukala bir adama benzersin. Bak, ben böyle şeylere fena tutulurum."- H. Taner.
8 . (-e) Yakalanmak: "Hastalığa tutulduğu sıralarda bir sabun fabrikasında çalışıyordu."- N. Cumalı.
9 . spor Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncu yakından izlenmek, tutulmak, markaja alınmak.

E E E K L M N Y Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yeğlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Eğlenmek, Yeğlemek, Yeğlenme,

7 Harfli Kelimeler

Eğlemek, Eğlenme, Eklenme, Elenmek, Eylemek, Yeğleme, Yeleken,

6 Harfli Kelimeler

Eğleme, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Eyleme, Keleme, Meleke, Yeleme, Yelken, Yelmek, Yenmek,

5 Harfli Kelimeler

Eğlek, Eğmek, Eklem, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Eylem, Kelem, Leğen, Melek, Yeğen, Yelek, Yelme, Yemek, Yenme,

4 Harfli Kelimeler

Eğme, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Kele, Keme, Kene, Leke, Meke, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eke, Elk, Kel, Kem, Ley, Men, Mey, Nem, Ney, Yeğ, Yek, Yel, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ey, Ke, Le, Me, Ne, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.