YEĞİNLEŞMEK (TDK)


1 . Güç duruma gelmek, şiddetlenmek: "Ben akıntıya kapılmamak için son gücümü harcarken gittikçe yeğinleşen bir rüzgâr çıktı."- .
2 . mecaz Üstün duruma gelmek.

Yeğinleşmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIN Nedir?


1 . Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: "Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!"- Y. K. Beyatlı.
3 . spor Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.

AKINTI Nedir?


1 . Akma işi: "Musluğun akıntısı bir türlü kesilemedi."- .
2 . Havanın veya suyun herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım, cereyan: "Bataklıklardan kurtulduktan sonra, akıntıyı takip ederek bir köye giriyordum."- Ö. Seyfettin.
3 . Eğiklik, eğim, meyil: "Bu damın akıntısı az gelmiş."- .
4 . Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı.
5 . Sıvı yapıştırıcıların ağaç yüzeylerine gereğinden çok sürülmesi ile oluşan durum.
6 . tıp (***) Hastalık sebebiyle vücudun herhangi bir yerinden sulu madde akması: "Ertesi sabah, sol kulağımda ağrı ile beraber akıntı başladı."- R. N. Güntekin.

ÇIKTI Nedir?


1 . Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı.
2 . Artık: "Sanayi çıktısı."- .
3 . bilişim Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi, print.
4 . Mezuniyet belgesi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

GİTTİKÇE Nedir?

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

KAPI Nedir?


1 . Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
2 . Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
4 . Devlet dairesi: "Hükûmet kapısı."- .
5 . mecaz Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Gidere yol açan gereksinim: "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."- .
7 . mecaz Ev gezmesi için gidilen yer: "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"- .

KAPILMA Nedir?

Kapılmak işi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ŞİDDET Nedir?


1 - Bir devinimin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik.
2 - Hız2.
3 - (Duygu ya da davranış için) Aşırılık.
4 - Karşıt görüşte olanlara, inandırma ya da uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma.

ŞİDDETLE Nedir?

Güçlü bir biçimde.

ŞİDDETLENME Nedir?

Şiddetlenmek işi.

ŞİDDETLENMEK Nedir?

Şiddeti giderek artmak, hızlanmak: "Yağmur büsbütün şiddetlenmişti."- S. F. Abasıyanık.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

YEĞİN Nedir?


1 . Zorlu, katı, şiddetli.
2 . mecaz Baskın, üstün, iyi.

E E E K L M N Y Ğ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yeğinleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Yeğinleşme, Yeğnilemek, Yenileşmek,

9 Harfli Kelimeler

İğnelemek, Yeğlenmek, Yeğnilmek, Yenilemek, Yenileşme, Yinelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eğlenmek, Eğleşmek, Enikleme, Eşlenmek, İğneleme, İnekleme, İşlenmek, Şenelmek, Yeğlemek, Yeğlenme, Yeğnilme, Yenileme, Yenilmek, Yenişmek, Yineleme,

7 Harfli Kelimeler

Eğilmek, Eğinmek, Eğlemek, Eğleniş, Eğlenme, Eğleşme, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eylemek, İlenmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Keşleme, Kişneme, Menekşe, Menşeli, Meşelik, Şenelme, Yeğleme, Yekinme, Yeleken, Yemekli, Yemenli, Yemişen, Yenilme, Yenişme,

6 Harfli Kelimeler

Eğilme, Eğinme, Eğleme, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Eşelek, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Eyleme, İlenme, İnleme, İşemek, İşleme, Keleme, Kelime, Meleke, Melike, Neşeli, Neymiş, Şeklen, Şenlik, Yeğlik, Yeleme, Yelken, Yelmek, Yemeni, Yemlik, Yenmek,

5 Harfli Kelimeler

Eğlek, Eğmek, Eklem, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eylem, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keleş, Keşen, Klişe, Leğen, Liken, Melek, Meleş, Melik, Menşe, Meşin, Meyil, Nemli, Nikel, Şekel, Şekil, Şelek, Şilem, Yeğen, Yeğin,

4 Harfli Kelimeler

Eğik, Eğil, Eğim, Eğin, Eğiş, Eğme, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşey, Eşik, Eşli, Eşme, İğne, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eke, Elk, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Ley, Lim, Men, Mey, Mil, Nem, Ney, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şey, Yeğ, Yek, Yel, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Ey, İğ, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.