YAZMANLIK (TDK)


1 . Yazmanın görevi.
2 . Yazmanın makamı, kâtiplik, sekreterlik.

Yazmanlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

SEKRETER Nedir?


1 . Yazman.
2 . Özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu kimse, yazman.
3 . Basında sayfa düzenlemesini yapan gazeteci.

SEKRETERLİK Nedir?


1 . Sekreterin görevi, yazmanlık, kâtiplik.
2 . Bir veya daha çok sekreterin çalıştığı yer, büro.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

YAZMAN Nedir?


1 . Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter.
2 . Özel veya kamu kuruluşlarında yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter.

A A I K L M N Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yazmanlık,

8 Harfli Kelimeler

Aymazlık, Azmanlık, Namazlık, Yanılmak, Yazılmak,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Anılmak, Anmalık, Ayazlık, Ayılmak, Aynalık, Kalınma, Kazanım, Kazılma, Kazınma, Kınlama, Mayalık, Nalayık, Yakılma, Yakınma, Yamalık, Yanaklı, Yanılma, Yazılma, Yıkanma, Zamanlı,

6 Harfli Kelimeler

Akyazı, Alınma, Amalık, Analık, Anılma, Ayaklı, Ayıkma, Ayılma, Aynalı, Iklama, Kamalı, Kazalı, Kazıma, Kınama, Manalı, Manyak, Mayalı, Yakalı, Yalman, Yalnız, Yamalı, Yanlık, Yanmak, Yazıla, Yazlık, Yazmak, Yazman, Yıkama, Yılmak, Yılmaz, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Akmaz, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Alyan, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Anzak, Aylak, Aylık, Aymak, Aymaz, Aynaz, Azlık, Azmak, Azman, Kalan, Kalay, Kalım, Kalın, Kalma, Kalya, Kaman, Kanal, Kanlı, Kanma, Kayan, Kayın, Kayma, Kazan, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alay, Alaz, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anız, Anka, Anma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaz, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Azık, Azma, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kaya, Kayı, Kaza,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Aza, Azı, Kal, Kam, Kan, Kay, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Lak, Lam, Lan, Laz, Mal, Nal, Nam, Naz, Yak, Yal, Yan, Yaz, Yıl, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.