YAZITBİLİM (TDK)

Konusu yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, °epigrafi.

Yazıtbilim kelimesi baş harfi Y son harfi M olan bir kelime. Başında Y sonunda M olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı Y sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

İNCELEMEK Nedir?

Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek: "Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler."- S. Birsel.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

YARDIMCI Nedir?


1 . Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan: "Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı."- H. Taner.
2 . sıfat Yardımı olan (şey, nesne): "Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu."- H. Taner.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZIT Nedir?


1 - Bir kimse ya da bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, °kitabe.
2 - Çevresi kabartma silmeli2, içinde yazı olan taş.

A B I L M T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İmtiyazlı,

7 Harfli Kelimeler

İltizam, İmtiyaz,

6 Harfli Kelimeler

Azimli, İmzalı, Maltız, Tilmiz, Timbal, Yılmaz, Ziyalı,

5 Harfli Kelimeler

Altız, Batıl, Bazit, Bilim, Bitim, Bitli, İbzal, İlbay, İlzam, İmalı, İmbat, İtila, Lazım, Limit, Matiz, Milat, Mitil, Miyaz, Tabii, Talim, Tazim, Yalım, Yalız, Yatım, Yazım, Yazıt, Yılma, Yitim, Zabıt, Zabit, Zalim, Zamlı, Zımba,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Alım, Alim, Altı, Amil, Amit, Atıl, Atım, Atlı, Ayıt, Aylı, Azil, Azim, Azit, Batı, Bati, Bayi, Bazı, Biat, Bili, İlam, İlim, İlmı, İmal, İmla, İmza, İzam, Mail, Mali, Malt, Mayi, Mazı, Mazi, Miat, Miza, Tabi, Tabl, Tali, Tazı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ali, Alt, Ati, Ayı, Azı, Bal, Bat, Bay, Baz, Bit, Biz, İla, İma, İta, İti, İyi, Lam, Laz, Lim, Mai, Mal, Mat, Mil, Mit, Tab, Tal, Tam, Tay, Tim, Tiz, Yal, Yat, Yaz, Yıl, Zam, Zat, Zıt, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, At, Ay, Az, İl, İm, İt, İz, La, Mi, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.