YAZIMSAL (TDK)

Yazım ile ilgili, yazıma değgin.

Yazımsal kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı Y sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞGİN Nedir?

İlişkin, üstüne ait, dair, müteallik.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZIM Nedir?

Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla.

A A I L M S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mayasıl, Mayasız, Sayılma, Sızlama, Yazılma,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayılma, Islama, Mayalı, Yamalı, Yasalı, Yazıla, Yılmaz,

5 Harfli Kelimeler

Aymaz, Aysız, Lazım, Malaz, Malya, Masal, Mayıs, Salam, Salma, Salya, Sayım, Sayma, Sazlı, Sızma, Yalaz, Yalım, Yalız, Yasal, Yaslı, Yasma, Yazım, Yazma, Yılma, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alaz, Alım, Alma, Amal, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayaz, Ayla, Aylı, Ayma, Azma, Lama, Laza, Mala, Masa, Maya, Mazı, Sala, Salı, Saya, Sayı, Sıla, Sıma, Yalı, Yama, Yasa, Yazı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Asa, Ası, Aya, Ayı, Aza, Azı, Lam, Laz, Mal, Mas, Sal, Sam, Say, Saz, Yal, Yas, Yaz, Yıl, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.