YAZIMDAŞLIK (TDK)

Yazımları aynı olma durumu.

Yazımdaşlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZIM Nedir?

Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla.

A A D I I K L M Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Adımlayış, Dışkılama, Işıldamak,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Aymazlık, Damızlık, Damlayış, Dışlamak, Dızlamak, Işıklama, Işılamak, Işıldama, Kıyılama, Yaklaşım, Yaşmaklı, Yazılmak, Yazışmak, Yılışmak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaşlık, Adaylık, Adımlık, Akışmaz, Aklımda, Alışmak, Almaşık, Aşılmak, Ayazlık, Ayılmak, Azışmak, Dalayış, Damaklı, Dayaklı, Dayılık, Dışlama, Dızlama, Işılama, Işıldak, Kamışlı, Kazılış, Kazılma, Kazıyış, Kışlama, Kıyıdaş, Kıyılma, Kıyışma, Kıymalı, Kızılma, Kızışma, Maşalık, Mayalık, Mazılık, Yakılma, Yakışma, Yamalık, Yazılım, Yazılış, Yazılma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adayış, Akışlı, Akışma, Akyazı, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Aşıklı, Aşılma, Ayaklı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Azalış, Azıklı, Azışma, Dalmak, Damalı, Dayalı, Daylak, Dazlak, Dızlak, Iklama, Ilımak, Işılak, Işımak, Kamalı, Kaşıma, Kazalı, Kazıma, Maaşlı, Maşalı, Mayalı, Mızıka, Şakıma, Şamalı, Yakalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Akmaz, Akşam, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Aylak, Aylık, Aymak, Aymaz, Azılı, Azlık, Azmak, Dalak, Dalaş, Dalış, Dalız, Dalma, Dalya, Damak, Damal, Damla, Damlı, Dayak, Dılak, Dışık, Dışkı, Ilıma, Işıma, Kalay, Kalım, Kalış, Kalma, Kalya, Kamış,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alay, Alaz, Aldı, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşık, Aşım, Aşma, Ayak, Ayal, Ayaş, Ayaz, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Azık, Azış, Azma, Dama, Dayı, Ilık, Ilım, Işık, Işıl,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Aza, Azı, Dal, Dam, Daz, Dış, Kal, Kam, Kaş, Kay, Kaz, Kıl, Kış, Kız, Lak, Lam, Laz, Mal, Maş, Şad, Şak, Şal, Şaz, Şık, Yad, Yak, Yal, Yaş, Yaz, Yıl, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Aş, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.