YAZIŞMA (TDK)


1 . Yazışmak işi.
2 . Bir konuda karşılıklı yazı yazma, haberleşme, muhabere.

Yazışma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı Y sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

HABERLEŞME Nedir?


1 . İletişim.
2 . Yazışma.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MUHABERE Nedir?


1 . Yazışma: "Mektupçu evrak okur, cevap yazar, muhabere işlerini idare ederdi."- S. Ayverdi.
2 . teknik İletişim.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZIŞMAK Nedir?

Karşılıklı yazılı olarak haberleşmek.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

A A I M Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yazışma,

6 Harfli Kelimeler

Azışma,

5 Harfli Kelimeler

Aymaz, Yaşam, Yazım, Yazış, Yazma,

4 Harfli Kelimeler

Aşım, Aşma, Ayaş, Ayaz, Ayma, Azış, Azma, Maaş, Maşa, Maya, Mazı, Şama, Yama, Yaşa, Yazı,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Aşı, Aya, Ayı, Aza, Azı, Maş, Şaz, Yaş, Yaz, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Am, Aş, Ay, Az, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.